BİR İLKLER HALKASI: FIRAT ÜNİVERSİTESİ…

FIRT ÜNİVERSİTESİ, ELAZIĞ

Bu yazıyı, Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu, Doç. Dr. Fatih Özek ve Arş. Görv. ve Edebiyat Öğrenci Topluluğu Danışmanı Sema Oruç ve Edebiyat Öğrenci Topluluğu üyelerine ithaf ediyorum.
Her şeyin bir ilki ve kendi dönüşüm halkası vardır. İletişim ağı ve kendi iç ve dış bağlantıları çerçevesinde de, bir tarihi…

Bu bir insanın doğuşundan, her bir insanın “hayatım da ilk defa” ifadesinde kendini bulan bir zincirler skalasına; o noktadan da görünen-görünmeyen ağlarının birbiriyle örtüşmesine kadar geniş bir alanı kapsar. Bu soyutlama, yer-coğrafya, mekan, tarih, olay, nitelik benzeri her biri kendi içinde ayrı bir olgu da veya kıpırdanma ile başlayan bir çok unsur için geçerlidir.Gerek coğrafi, gerek sosyal, gerek akademik, gerek entellektüel, gerek tarihsel gerekse bireysel birikimler ve olgular bileşkesinde ise “hayatım da ilk defa”ların dahi, kendi içinde—farkında olunsun ya da olunmasın—bir tarihi vardır!

Elazığ’dan Notlar… 24 Ekim 2017
BİR 
İLKLER HALKASI

Her bir tiyatro, şiir dinletisi, kitap yayını, panel, konferans, tartışma programı, müzik, bir albüm yayını, konser, söyleşi, dans, sinema, belgesel benzeri olgu ve etkinlikler skalası, öz’de her biri bir başına sosyal ve kültürel bir etkinliktir.

Çünkü her biri farklı kanal, teknik ve araç gereçlerle de olsa, toplumsal, kültürel, tarihsel, bireysel, sosyal olaylar halkasının da bir dönüşümüdür…

Bu bağlamda, sadece anlatım için seçilmiş araç-gereçler ve anlatım teknikleri farklılıklar gösterir, kiminde görsel anlatım yalın olarak veya multi-medya sunumlarla ve/veya sözel anlatım öne çıkar…

Sözü nereye getirmek istiyorum!

19-20 Nisan 2013 yılında, Stevens Institute of Technology-SIT, Hoboken’da “Binyılın Kalkınma Hedefleri’nin Öncüsü: Atatürk” adlı gerçekleştirmiş olduğumuz iki günlük uluslararası konferans için, çok kapsamlı ve işbirliğiyle duyuru yaptık.

Özellikle de Amerika, Türkiye ve küresel olarak akademisyenlerin de bildiriler ile katılımını sağlamak amacıyla, SIT ve “The Light Millennium – LM” Sivil Toplum kuruluşu birlikte, ortak yapmış olduğumuz duyuruda, BİLDİRİ ile katılım amaçlı Açık Çağrı’nın, Academia.Edu’da da yayınlanması sonucu, Türkiye’den dört üniversiteden bildiri sunumu için teklif edilen, bildiri özetleri geldi.

Bunlardan ikisi İstanbul’dan Maltepe Üniversitesi ile Kadir Has Üniversitesi’nden; diğer ikisi ise Elazığ Fırat Üniversitesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nden oldu.

Konferansın duyurulmuş bulunan ana tema çerçevesinde, Bildiri için Çağrı’ya gelen yanıtlar ile teklif edilmiş olan bildiri özetlerinin SIT tarafından da onayıyla, Türkiye’den dört üniversite, Amerika’dan Connecticut, New York, Atlanta, W.D.C. ve Minnesota ve Kanada’dan, aynı zamanda Birleşmiş Milletler’e üye dört ülkenin büyükelçisi, buna tabii Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’e Daimi Temsilciliği de başta olmak üzere, Kazakistan, Makedonya ve El Salvador; ayrıca UNESCO’nun New York Temsilcisi de dahil olmak üzere; çeşitli üniversitelerden akademisyenler, konferansın duyurulan dört panel başlıkları altında ve BM’ye üye sivil toplum kuruluşları da olmak üzere katıldı ve bildiriler sunuldu.

Bir bildiri ile katılmış olan T.C. Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri’nden Dr. Sebahattin Devecioğlu, bu konferans aracılığıyla ilk tanışıklığın sonucu, yukarıda adı-geçen konferansa ilişkin Planlama Komitesi’nde yer almakla da ilgilendi. Bunun sonucu, gerek İnternet üzerinden gerek New York’taki Radyo Türküm’de ortak yayınlar yaptık, konferans öncesi ve sonrasında.

Kendisi,  2015 yılında TÜBİTAK’tan almış olduğu burs ile New York’a bir yıllığına tekrar gelmiş olması sonucu, 2015 yılında, gönüllülük kategorisinde, “The Light Millennium-NGO” Sivil Toplum Kuruluşu’nun Birleşmiş Milletlere aynı yıl içinde, STK/NGO Temsilciliği görevini de başarıyla üstlenmişti.

Bu kadar uzunca bir girişten sonra, işte 2013’te SIT’te ve işbirliğiyle Hoboken, New Jersey’de organize etmiş olduğumuz konferansla başlayan bir işbirliği sonucu, her yıl Türkiye’ye geldiğimde, sağ-olsun, Elazığ Fırat Üniversitesi’ne de gel ve BM’deki tecrübelerini bizimle paylaş, önerisini getiriyordu. Özellikle de, potansiyel bir sunumun, “The Light Millennium”un Birleşmiş Milletler’de STK/NGO olarak aktif yer alışına ve organizasyonun programlarında da, BM konularını destekleyen içerikte çalışmalar yapmakta olduğunu da yakınen izlemekte olduğundan, “bizim öğrencilere, BM ve 2030 Kalkınma Hedeflerini anlat“, önerisini getiriyordu.

Bunu gerçekleştirmeyi geçtiğimiz yıl (2016) çok istemiş olmama rağmen, Türkiye’de bulunduğum tarihler üniversitenin tatil dönemine denk geldiğinden, bunu gerçekleştiremedik. Çünkü, 2016 yazında, 11 Ağustos’ta New York’a geri dönmüştüm.

SANATIN LABİRENTLERİNDEN ~ IŞIK YOLLARINA:
Sürdürülebilir İnsani Gelişme, Kültür ve Gelecek
Programından notlar…

Bu yıl, özellikle yeni bir kitap yayınlamak, Tüyap Kitap Fuarı esnasında da Türkiye’de bulunmak amacıyla, dönüş tarihimi Kasım ortasına aldım. Planladığım şiir kitabı da, planlandığı tarihte yayınlanınca (2 Ekim 2017), evet, hayatımda ilk kez ayak bastığım Elazığ’a, bu kez, yine Dr. Sebahattin Devecioğlu’nun; Doç. Dr. Fatih Özek, Fırat Üniversitesi Kovancılar Meslek Yüksekokulu Müdürü ile iletişim köprüsünü kurmamı sağlayarak, vermiş olduğu temel desteğin devamı ise çok güzel gelişti.

Özellikle geçen yıl yayınlanmış olan “Sanatın Labirentlerinde…” (2016) ile 2 Ekim 2017’de yayınlanmış olan “Işık Yollarında” kitaplarım ile de ilgilenmiş olan, T.C. Fırat Üniversitesi Edebiyat Öğrenci Topluluğu Danışmanı Araştırma Görevlisi Sema Oruç tarafından; hem Birleşmiş Milletler Kamu Bilgi Birimi’ne (United Nations Department of Public Information – UN.DPI), bir STK (Non-Governmental Organization | NGO) temsilcisi olarak, BM tecrübelerimi paylaşmak hem de son iki kitabımı tanıtan bir söyleşi için, davet edildim.

ELAZIĞ FIRAT ÜNİVERSİTESİ’NDE BM’nin 72. YILDÖNÜMÜ KUTLANDI!

Son bir kaç yıldır düşünüp, konuşup da gerçekleştiremediğimiz bu fikir,  “Sanatın Labirentlerinden ~ Işık Yollarına: Sürdürülebilir İnsani Gelişme, Kültür ve Gelecek” adlı söyleşi için, heyecan ve memnuniyetle kabul ettim. Bunun sonucu olarak da, bu fikri T.C. Fırat Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi’nin Edebiyat Öğrenci Topluluğu’nun koordinasyon ve organizasyonunda,  24 Ekim günü başarıyla gerçekleştirdik.

Planlanan ve duyurulan söyleşi, 24 Ekim’de Birleşmiş Milletler’in 72. Kuruluş Yıl Dönümü’nde ve Fırat Üniversitesi’nde 200-220 öğrenci-akademisyen, yerel medya ve okul dışından misafirlerin de katılımıyla birlikte kutladığımız, adı geçen program,çok verimli geçti.

Bir çok değerli akademisyen ve genç ve ilgili öğrenci ile tanıştırıldım-tanıştık. Öğrencilerden özellikle, üniversitenin Edebiyat Öğrenci Topluluğu, etkinliğin organizasyon ve koordinasyonun da etkin ve aktif olarak görev aldı.

Öğrencilerden Yusuf Ölmez, söyleşinin açılışında fotoğraflardan oluşan bir tanıtım, özgeçmiş sundu. Arş. Görv. ve Edebiyat Öğrenci Topluluğu Danışmanı Sema OruçAçılış Konuşmasını yaptı.

Sunumun ilk bölümü, “Sürdürülebilir İnsanı Gelişme” çerçevesinde, kısaca Birleşmiş Milletler’in kuruluş amaçları ve vizyonu, kendi resmi sitelerindeki kaynaklarından birebir yararlanılmış olarak ve referanslarıyla birlikte sunuldu. Özellikle de BM’nin İnsan Hakları Beyannamesi ile 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri tanıtıldı.

Bununla birlikte, STK/NGO’ların BM’ye hangi kanallardan üye olabileceklerine ilişkin genel bilgiler verildi. BM birimlerinin ilişkin Web siteleri tanıtıldı. Kısaca Birleşmiş Milletler’in kuruluş amaçları ve vizyonu, kendi resmi sitelerindeki kaynaklarından birebir yararlanılmış olarak ve referanslarıyla birlikte sunuldu.

Sunumun ikinci bölümünde ise, “Kültür ve Gelecek” kavramları gerek genel tanım ve kavramlardan yola çıkarak, gerekse söyleşinin ana başlığı olan “Sanatın Labirentlerinden ~ Işık Yollarına” adıyla doğrudan bağlantılı olarak, kitaplardan kısa bölümler okundu. Söyleşinin kapanışı da, “Işık Yollarında” şiir kitabından “Güçsüzlüğe Paydos”, “Bir Çıkış Arıyorum” ve “Işık Yollarında” adlı şiirlerin okunmasıyla yapıldı.

Kitaptan kısa tanıtımlar ve şiirleri takiben “Söz Sizin/İnteraktif” bölümde öğrencilerden ve programa katılmış olan akademisyenlerden gelen çeşitli sorular yanıtlandı.

Programa katılanlar, gerek Birleşmiş Milletler’nin 72. Kuruluş Yıldönümünü birlikte kutlamaya, gerekse Kültür-Sanat ve Gelecek üzerine genel tanım-yorumları takiben, Işık Yollarında şiir kitabından okunan şiirlere yoğun ilgi gösterdiler.

Programa tüm emeği geçmiş olanlara teşekkürü takiben, sunum tamamlandı.

Sunumun tamamlanmasını takiben, Doç. Dr. Fatih Özek, üniversitenin Edebiyat Öğrenci Topluluğu adına bir plaket sundu.
Öğrencilerden kitaba yoğun ilgi gösterenler için kitaplar imzalandı. Aynı zamanda, öğrencilerin yoğun selfi ve grup fotoğrafları taleplerinin de, çoğunun yerine getirilmesine özen gösterildi.

Salon için bize ayrılmış olan zamanı aşmıştık.

Sema Oruç Hoca’nın önerisiyle, üniversitenin bir doğa cenneti içindeki bol oksijenli kampüsünün çay bahçesine bir grup öğrenci, Sebahattin Hoca ve misafirlerle birlikte gittik. Orada çaylar-tostları takiben, şiirler okundu…

Tabii, bu kez, şiir okuma sırası Edebiyat Kulübü Öğrencilerinindi…

Ve öğrenciler de kendi şiirlerini içten okudu ve çok güzel unutulmayacak paylaşımlar oldu.

En başa dönersek, her şeyin bir ilki, kendi dönüşüm halkası, iletişim ve bağlantılar ağı çerçevesinde de bir tarihi vardır, demiştik!

Ve Stevens Institute of Technology’de, Hoboken, New Jersey’de, 2013’te yukarıda adı geçen konferans kanalıyla başlayan akademik bir işbirliği, yepyeni bir akademik işbirliğinin de kapısını, bu kez ülkemizin üstelik daha önce hiç ayak basmamış olduğum, Anadolu’nun kalbinde yer almakta olan Elazığ’da açtı!

Bunun sonucu olarak da, bir çok genç öğrenci, akademisyen, değerli dr. doçent, dekan ve üniversitenin rektör yardımcısı da dahil olmak üzere ve 45 bini aşkın öğrencisi olan ve de Türkiye’nin 3. büyük üniversitesi bünyesinde, geniş kapsamlı ve hepsinin de “bir ilk” olduğu bir dizi tanışma olanağını da beraberinde getirdi, 24 Ekim programı.

Her yeni bir insan, yeni bir dünyadır, anlayışından yola çıkarak, ümit ediyorum ki gerek Fırat Üniversitesi bünyesinde gerekse tarihsel-görsel düzeyde Elazığ’ı; geride çok kısa sürede bir çok unutulmaz değerli anıyla birlikte şehri ve tarihini de bu kısa sürede görebildiğim düzeyde oluşan bu bir “ilkler halkası” da, yakın gelecekte bir çok başka “ilkler halkası“na kapı aralayacaktır!

* * *
TEŞEKKÜR:
T.C. Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne;
T.C. Fırat Üniversitesi Edebiyat Öğrenci Topluluğuna;
Doç. Dr. Fatih Özek, Fırat Üniversitesi Kovancılar Meslek Yüksekokulu Müdürü’ne;
Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu’na, Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri;
Ars. Görv. ve Edebiyat Kulübü Danışmanı Sema Oruç’a; ve
Etkinlikte görev almış olan:
Yusuf Ölmez, Kemal Poya, Büşra Arslan, Harun Hanbay
ve tüm diğer emeği geçmiş öğrenciler ile teknik elemanlara çok teşekkür ediyorum.

Ayrıca, Sn. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Hasar’a, 25 Ekim 2017 Çarşamba günü makamında ayırmış olduğu değerli zamana ve “Fırat Üniversitesi” yazılı, “The Light Millennium”a bakır işlemeli duvar saati hediyesine çok teşekkür ediyorum.

_ . _

Bu yazı ve fotoğraflar, 8 Kasım 2017 tarihinde güncellenmiştir.
Bircan Ünver, 30 Ekim 2017 tarihinde, Turkish Library & Museum – http://www.turkishlibrary.us sitesinde yayınlanmıştır.


You may also like...