AMAÇLAR IŞIKBİNYILI.ORG

IŞIK BİNYILI MÜLTİMEDYA, KÜLTÜR, SOSYAL DESTEK VE GELİŞTİRME DERNEĞİ | IŞIKBİNYILI.ORG
AMAÇLARTÜZÜK | ÜYE FORMU
AMAÇLAR:

TÜZÜK – Madde 4– AMAÇLAR:

a) Tüm insanlar ve ülkeler arasında global bir ilişki kurmayı teşvik amacıyla düşünce ve deneyimlerin özgürce aktarıldığı uluslararası, global bir platform yaratmak;

b) Başta komşu ülkeler olmak üzere; dünyadaki tüm uluslar arasında kültürel, sosyal ve eğitim alanlarında uyumlu değişim ve işbirliği oluşturmaya katkıda bulunmak;

c) Zengin Türk kültür ve sanatına paralel ve sosyal ve gelişim projelerini; AB ve ABD ve uluslararası düzeyde ve özellikle de ABD de kamu nezdinde, Türkiye’yı “insan-yaşam-kültür-sanat ve sosyal gelişme ile eğitim” genel kapsamında etkin ve sürekliliği olan proje ve programlarla, çeşitli eğitim kuruluşlarıyla işbirliği çerçevesinde sunmak ve kültürel değerlerle gündeme getirmek, gündemde tutmak ve olumlu bir kamuoyu oluşmasına katkıda bulunmak.

d) Öncelikle gelecekle ilgili düşünceler olmak üzere, insan, bilim, doga-çevre, düşünce, yazın ve sanatla ilgili her türlü bilginin araştırılmasına, derlenmesine ve yayınlanmasına öncülük etmek;
e) Her türlü bilginin iletişimini, değiş-tokuşunu ve yayınını kolaylaştırmak amacıyla bir düşünce alışverişi platformu oluşturmak;

f) İyi devlet ve iyi vatandaş ilkelerinin teori ve pratiğinin tartışılmasına ve multi platformlarda yayınlanmasına ortam yaratmak;

g) Bireyler ve yurt içi ve yurt dışında farkli ekonomik grup ve etnik gruplar arasındaki dostluk, karşılıklı anlayış ve beraberlik bağlarını geliştirmek ve güçlendirmek;

ğ) Partizan politika ve sekter dini tartışmalar dışında genel ilgi alanı içinde olan tüm konulara özgür bir tartışma ortamı sağlamak;

h) Bu Kuruluşun amaçlarının genişletilmesi için gereken her türlü hukuksal yararlı ve uygun adımları atmak; i) Avrupa genel kapsamında ve Avrupa Birliği ülkeleri ile dünyanın diğer ülkelerinden de (Ortadoğu, Afrika, Güney Asya, Orta Asya, Uzak Doğu, Rusya, Latin Amerika, Kanada benzeri dünya genel kapsamında) gelecek ilgi ve talebe bağlı olarak veya Derneğin araştırmaları sonucu; diğer ülkelerden de “kardeş” kuruluş anlayışında, karşılıklı destek, değişim- dönüşüm ve işbirlikleri çerçevesinde projeler geliştirmeyi ve uygulamayı da projeler bazında, birbirinin diğer program ve faaliyetlerinde bağlayıcı olmaksızın çalışmayı ilke olarak benimser;

ve

ı) Yukardaki amaçlar Kuruluşun alanı ve yetkileri olarak ele alınmalı ve özel amaçlar bu Kuruluşun yetkilerini hiçbir şekilde sınırlamamalıdır.

Tüm TÜZÜK metni için buraya tıklayınız >

AMAÇLAR (pdf)
ÜYELİK FORMU
HAKKINDA
VİZYON