VİZYON

 

[1999] IŞIK BİNYILI’na HOŞGELDİNİZ…

Aşağıdaki yazı, Ağustos 1999’da “Lightmillennium.Org” sitesinde, Işık Binyılı’nın vizyon, tanıtım ve katılıma da açık bir davet amaçlı yayınlanmıştır.

Uzunca bir dönem Mac platformundaki bilgisayarımda Türkçe karakterler olmadığı için, orijinali İngilizce klavye ile Türkçe yazılmıştır.

Yıllar içinde yayınlayan ve katılımcılar ve gönüllülerimiz dahil olmak üzere bizi en çok yoran ve hatta bazı yazarlarımızın, sadece bu nedenle de uzaklaşmış olmasına neden olan bir konudur, Türkçe klavye ile özellikle ilk yıllarda yayın yapamamış olmamız…

Bu durum zaman zaman devam etmek ya da etmemek arasında bir dönem bocalamalara da neden olmuştur. Oysa gönül isterdi ki, dünyanın her yerinde ve tüm bilgisayar ortamlarında Türkçe klavye temel seçenekler arasında sunulmuş olsun…

Tabii
gönüllülük kapsamında ve sınırlı imkanlarla ortaya çıkmış olmamızın da bir sonucu olarak, bunun sancılarını uzun bir süre çektik.

Bu kez, 1999’dan itibaren halen web ortamında ulaşılır olan aynı yazıyı, Işık Binyılı’nin vizyonunu da yansıttığı için Türkçe karakterlere dönüştürülmüş olarak ve 21 yıldan fazla bir aradan sonra; aynı zamanda İstanbul’da dernek olarak tüzel bir kimlik kazanmış olarak ve kendi alan adı altında yeniden yayınlıyoruz.
– Bircan Ünver, Ekim 2020

 

Geleceği en iyi öngörmenin yöntemi onu keşfetmektir.” – Alan Key

 

IŞIK BİNYILI-The Light Millennium, interaktif bir İnternet dergidir. Derginin temel yaklaşımı ise, -bugün değilse bile- geleceğin bizlerin düşüncelerinde ve ellerinde yönlendirilebileceği varsayımından hareket etmektir.

Üçüncü binyılda, ışık hızı ile başka gezegenlere seyahatlerin günlük yaşamımıza gireceği öngörüsü ile derginin adı IŞIK BİNYILI/THE LIGHT MILLENNIUM’dur.

Bu dergi de sizlerin entellektüel ürünleriyle küresel pozitif bir enerji
oluşturarak, birlikte geleceği düşsel boyutta kurgulamayı ve etkilemeyi
amaçlamaktayız.

Geleceğe duyarlı ve hayal gücünü harekete geçirmeye eğilimli her meslekten ve kültürden potansiyel yazar ve sanatçıların ürünleri, derginin kaynağını ve biçimini oluşturacaktır.

Bir başka deyişle, düş gücümüz ve imajınasyonumuzu harekete geçirerek,
Işık Binyılı’nda nasıl yaşamak ve varolmak istediğimizi, bize ait olan bu
sanal gezegen‘de, ürünlerimizle gerçekleştireceğiz.

Dolayısıyla Işık Binyılı dergisi, sizlerin yazılı ve görsel katılımınızla biçimlenecek, gelişecek ve olgunlaşacaktır.

Dergi’nin web adresi: www.lightmillennium.org olarak alınmıştır.

Dergi, 3 Ocak 2000 tarihinden itibaren her iki ayda bir elektronik olarak yayınlanacaktır.

Bu tanıtım sayısında, derginin içeriği ile birlikte yazar ve sanatçılarını da sizlere tanıtmayı amaçladık.

IŞIK BİNYILI/The Light Millennium, düş ve düşüncelerde POZİTİF bir enerji ve bize ait bir gezegen oluşturma temel ilkesinden öte; HAYAL GÜCÜNE ve DÜŞÜNCEYE BİR SINIR GETİRMEZ.

Bu nedenle, bizim sanal gezegen Işık Binyılı’nda, hayal gücümüzün sınırlarını hep birlikte bulacağız. Ya da hayalgücü sınırlarımızı ne kadar ileri götürebileceğimizi, ürünlerimiz aracılığıyla hep birlikte sergileyeceğiz.

IŞIK BİNYILI dergisi, bizi düşsel boyutta üçüncü binyılda yaşamaya yönlendirecektir.

Bu sanal dergiyi, bin yıl yaşamayı düşleyen ve üçüncü binyılı merak edenlerin buluştuğu bir klüp olarak da tanımlayabiliriz.

Böyle bir düşünce ilginizi çekiyorsa, o halde…

HOŞ GELDİNİZ IŞIK BİNYILINA…

 

_ . _

 

Kaynak: Tanıtım Sayısı–31 Agustos 1999 http://www.lightmillennium.org/intro99fol/turkce.htm