IŞIK BİNYILI, MÜLTİMEDYA, KÜLTÜR, SOSYAL DESTEK VE GELİŞTİRME DERNEĞİ HAKKINDA

IŞIK BİNYILI, MÜLTİMEDYA, KÜLTÜR, SOSYAL DESTEK VE GELİŞTİRME DERNEĞİ
(Kısa adı: IşıkBinyılı.Org, İstanbul, 2010)

IşıkBinyılı.Org banner - #IşıkBinyılıOrg #isikbinyili

AMAÇLARTÜZÜK | ÜYE FORMU

GENEL TANIM (Tüzük: Madde-3): IşıkBinyılı.Org Derneği, aşağıdaki ana alanlarda çalışmalarını yürütür: Dernek, yasaların izin verdiği ve tanımladığı çerçevede faaliyet ve programlarını gerçekleştirir.

Kamu yararına yayıncılık: Kültür, sanat, şiir-edebiyat (sanat ve edebiyatın tüm kolları olmak üzere), insan, toplum, ulusal, düsünce özgürlügü, kültürelçeşitlilik,uluslararasi ve küresel konular başta küresel barış olmak üzere ve Osmanlı/Türkmutfağı da dahil olmak üzere kişisel ve/veya toplumsal birikim, araştırma, inceleme ve deneysel çalışmaları da içeren düşünsel ürünlerin üretiminiteşvikveyayınınıbasılı-elektronik-dijital,on-lineyayıncılık, belgesel, TVprogramı, kitap, dergi benzeri üretmek, üretiminde ve sunumunda işbirliği yapmak. Ortaya çıkan düşünsel-sanat-kültür-edebiyat ürünlerini mülti-platformlarda yayınlamak, yerel ve uluslararası fiziksel platformlarda sunmak ve kültür, edebiyat, uluslararası festival-değişim- dönüşüm çerçevesinde sanat-kültür proje ve programları yapmak;

Özellikle, eğitim çağında olan ve/veya eğitim çağını erken yaşta terketmiş olan asgari ücret ve/veya altı ve “yoksul” kategorisinde olan ile ya da yetim/kimsesiz çocuklara yönelik sosyal, destek projeleri geliştirmek, uygulamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmak veya destek vermek.

İlkokuldan üniversiteye, eğitim, yayın, kültürel ve sosyal genel çerçevede, kamu ve/veya özel eğitim kurumları ile işbirliği çerçevesinde ulusal ve uluslararası proje ve programlar gerçekleştirmek;

Toplumun ortak yarar, seviye ve gelişimine katkı sağlayacak sosyal ve yaşam standartını iyileştirici nitelik ve amaçlı yenilikçi ve keşifleri teşvik ve uygulamaya yönelik sosyal ve/veya geleceğe yonelik projelerin araştırma, yazım, yayın, sunum ve/veya ulusal- uluslararası eğitim, kamu ve özel kuruluşlarla işbirlikleri ile uygulanmasını sağlamak;

Eğitim, sosyal ve geliştirme projeleri hazırlamak ve uygulamak. “Küresel Ev ve Okul” Projesinin de gerçekleşmesi için ulusal ve uluslararası boyutta işbirliği içinde çalışmak;

Kamu yararına yerel, ülke çapında ve/veya Internet ortamında “Kamu Yararına Televizyonculuğu” (public access) Türkiye’ye kazandırmak için gerekli yasal değişikliklerin yapılması ve kamuoyu oluşturulması üzerinde çalışmak;

Yukarıdaki ve bu tüzük içinde tanımlanmış olan amaçlarla da sınırlı olmamak üzere, adıgeçen alanlarda faaliyet göstermek ve hizmet vermek amaçı ile kurulmuştur.

IşıkBinyılı.Org’un kurucu-başkanı Bircan Ünver ile birlikte isimleri Tüzük/Sayfa 14’de isim ve imzaları yer alan 7 kurucu üyeyle birlikte, dernek İstanbul’da 11 Ocak 2010 tarihinde resmen kurulmuştur.

* * *

IşıkBinyılı.Org‘un vizyonu, “Light Millennium Global”ın ikiz kardeşi olarak ve eş zamanlı öz, hedef ve vizyonu benzer ve Türkçe dilinde kamu yararına/ticari olmayan bir kuruluş olma öngörüsüyle, 1999 yılında Web ortamında, Bircan Ünver’in tarafından ve www.lightmillennium.org sitesi üzerinden tanıtıldı. Tanıtım sayısı dahil (Ağustos 1999) 2005 yılı sonbaharına kadar da, bu alan adı altında yayınlarını sürdürdü.

2005 sonbaharında, www.isikbinyili.org alan adı alınarak yayınlarına, “www.lightmillennium.org” dan bağımsız sitesi üzerinden yayınlarına devam etmiştir.

Orijinal içerik temeline dayalı ve dileyen herkesin içeriğe katkıda bulunacağı ve küresel olarak, Türkçe dilinde ortak bir platform hedefinde ilk yıllarda önemli mesafeler katetti ve ilgi gördü.

Ancak, bazı karanlık güçlerin uzantıları kanalıyla sitemiz, 2013 yaz’ından itibaren saldırılara mağrur kaldı. Üst üste, 2013 ve 2014 te yaşanan ve sitenin İnternet Protokolü tarafından erişime kapatılmasından sonra, web tasarımı dahil tamamen gönüllü kategoride devam eden çalışmalarımız da sekteye uğradı. Uğratıldı.

Kötü niyetlilerin ve karanlık güçlerin hedeflerine ulaşmaması için, yine başladığımız öz, hedef ve vizyon ile sitemizi yeniden yayına açtık.

Yayın İlkelerimiz ve Kuruluş Amaçlarımız ve de Vizyonumuz çercevesinde, daha önce yayınlanmamış düşünsel ürünleriniz yer almaya davet ediyoruz.

Uzunca bir süredir, özellikle 2005-2017/18 dönemi site içeriğini yeniden web ortamı üzerinden ulaşılır olmasını hedefledik. Ancak eski sürüm temalar ve WP uyumsuzlukları nedeniyle; halen çözülmesi gereken hedefler arasındadır. Ve bunun gönüllü kategoride çözülmesini sağlayamadık.

Alternatif yaklaşım olarak, zaman zaman halihazırda 3500 blok sayfaya aktarılmış veritabanından bazı yazıları, “ARŞİV”den kategorisinde yayınlamayı düşünüyoruz. Özellikle mevcut www.isikbinyili.org sitesinde ulaşılır olmayan ve isikbinyili.org sitesinde daha önce yayınlanmış yazıları yeniden yayınlayarak, gün ışığına çıkartarak, ilgilisine ulaşılır kılınmasını da öngörüyoruz.

Bu sitenin Yayın Hakları, IşıkBinyılı.Org’a aittir ve aynı zamanda, dernek kategorisinde “Yayıncı” Sertifikası da bulunmaktadır.

Ayrıca, Dernek-Tüzüğünde de belirtilmiş olduğu üzere, “Light Millennium” ile bir kardeş kuruluştur. Ortak yayın ve etkinlikleri gerek Amerika ve Türkiye’de ve gerekse sanal ortamda sunabilirler. Derneğin, yurtdışı haklarından ise “Light Millennium Global” sorumludur.

Bunun dışında, yine “The Light Millennium Global”ın bünyesinde olan, www.TurkishLibrary.Us sitesiyle de birlikte zaman zaman ortak yayınlar yapabilir.

AMAÇLARTÜZÜK | ÜYE FORMU

www.isikbinyili.org | www.lightmillennium.org (1999-2005) | www.turkishlibrary.us