YAYIN İLKELERİ

YAYIN İLKELERİ

The U.S. TURKISH LIBRARY & MUSEUM | TLM;
New York Merkezli, The Light Millennium Sivil Toplum Kuruluşu bünyesindedir.
GİRİŞ: “The U.S. Turkish Library & Museum” Projesi ve bu projeye ilişkin web sitemiz <http://www.turkishlibrary.us>, “The Light Millennium” (LM) bünyesine 15 Ekim 2014 tarihinde, LM’in  Yönetim Kurulu kararıyla kazandırılmış bir Sivil Toplum Kuruluşu girişimidir. Bu sitemizde de, esas itibariyle  “The Light Millennium”un (LM) Yayın İlkeleri geçerlidir.
Aynı zamanda, IŞIKBİNYILI.ORG sitemizde de geçerli ve uygulanmakta olan aşağıda ki YAYIN İLKELERİMİZ,  LM ve IŞIKBİNYILI.ORG’un YAYIN İLKELERİNDEN uyarlanmıştır  (in English on Lightmillennium.Org). 

U.S. Turkish Library & Museum Projesi, [merhum] Yüksel Oktay (1937 – 2012) vizyonunda İsa Alemdağ, Bircan Ünver ve Metehan Kara yardımcı vizyoner kurucu üyeler olarak Web ortamında ve ilk kez küresel boyutta Şubat 2011 yılında tanıtılmıştır.

15 Ekim 2014 tarihinde ise “The Light Millennium” bünyesine Yönetim Kurulu kararıyla kazandırılmıştır.

TLM sitemizde, LM ve Işikbinyılı.Org’dan temel ve genel YAYIN anlayışı açısından tek farkımız ise bu sitemizdeki yayınlarımız Türkçe ve İngilizce dillerinden aynı ana-sayfada ve eşit önem ve değerde her bir dile ilişkin kategoriler ile bir arada yayınlanmaktadır.

Bununla birlikte, Türkiye, Türk Kültürü, Türk Tarihi, Edebiyatı, Sanatı, Bilimi, Laik Eğitimi, İnsanı Gelişme, Doğa, Çevre, İnsan, Kadın, Kız Çocuğu ve temelde Çocuk hakları ve genelde; Türkiye Cumhuriyet’inin Kuruluş temellerine, Birleşmiş Milletler’in ve Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nin vizyon ve hedeflerine de uyumlu ve destekleyen genel bir anlayış ve yaklaşım çerçevesi içinde;
• Gelenekleri, Yöresel ve Toplumsal değerleri, Birikimleri ve diğer Kültürler ile ilişkileri;
• Gerek Türkiye, gerek Amerika ve gerekse dünya kapsamında ortak Türk bilinci, kültürü ve değerlerini koruma ve dünya çapında Türk ortak kültür oluşum ve gelişimine katkı da bulunma ve oluşturma hedefiyle birlikte;
• Türkiye ve dünya çapında Türklerin, diğer dünya ülkeleri ve kültürleriyle ilişkileri ve/veya diğer ülkelerdeki birikimlerini de, bu sembolik ortak küresel platformda sunmayı, ilgilenen ve aşağıdaki YAYIN İLKELERİMİZİ kabul eden herkesin de içerik olarak katılımı kadar, içeriğin de küresel olarak Web ortamında süreli erişimine açık kılmayı;
• Bu genel kapsamda, ayrıca, Amerika çapında, bir Türk-Amerikan Topluluğu ortak bilincini, tarihini ve arşivini de oluşturmayı hedefler.

* * *

YAYIN İLKELERİ
(Aşağıdaki metin, Işıkbinyılı.Org ve Lightmillennium.Orgda uygulanmakta olup, TurkishLibrary.Us sitesine de uyarlanmış Yayın İlkeleri’mizdir.)
 1. a) Hiç bir yerde yayınlanmamış (İnternet dahil) çalışmaları yayınlamayı öncelikle amaçlar.
 2. b) TurkishLibrary.Us’de ilk kez yayınlanmak üzere üretilmiş yazı ya da görsel ürünler, derginin özü ve gelişimi için önemlidir.

Bu nedenle ilk düşünsel ürünlerini TurkishLibrary.Us’de yayınlanmak üzere gönderilmesi özellikle teşvik edilir.

 1. c) Daha öncesinde web ortamında yayınlanmamış ancak bir dergi, kitap ya da gazetede yayınlanmış basılı ürünlerin, web ortamına kazandırılması amacıyla, tüm referansları ve daha önceki yayın kurumundan gönderici tarafından izinleri alınmış olarak yayınlanır.
 2. d) Yazı ve/veya şiirlerin, özellikle İngilizce klavye ve alfabesi göz önünde bulundurarak yazılmış olması ya da İngilizce klavyeye adapte edildikten sonra Word formatta gönderilmesi gerekmektedir. Font olarak ARIAL ya da TIMES’la yazılmış olması önerilir.
 3. e) Yazıların Word dokümanı ile, fotoğraf-resim-illustrasyon, ve karikatür benzeri görsel ürünlerin JPEG ya da GIF formatlı gönderilmelidir. Yukarıdaki formatlar uygulanmadan gönderilen ürünlerin yayın garantisi yoktur.
 4. f) Düşünsel ürünleri ile TurkishLibrary.Us‘e katkıda bulunanlara, ürünlerine paralel olarak ayrıca bir profil/biyografi sayfası da verilmektedir. Bu nedenle ilk defa ürünleri yayınlananların, biyografilerini de (kronolojik ya da cv/resume formatında olmayan) göndermeleri özellikle rica edilir.
 5. g) TurkishLibrary.Us, savaş ya da nükleer silah üretimini destekleyici, pornografik ve her türlü ayırımcı içerikteki ürünleri yayınlamayı reddeder ve siyasal propoganda amaçlı metinleri yayınlamaz.
 6. h) Yukarıdaki maddenin dışında, içerik olarak hiç bir sansür uygulanmaz.

ı) Gönderilen materyaller iade edilmez.

 1. k) Gönderilen materyallerin içeriğinden, bilgi ya da referanslarından gönderi-ürün sahibi sorumludur.
 2. l) Yayınlanan ürünler için telif ücreti ödenmez, yayın için de bir ücret talep edilmez.
 3. m) Yayınlanan ürünlerin, üniversite, vakıf-dernek —ticari amaçlı olmayan kurumlar-– dışında, eğer ticari bir yayın organı tarafından basılı ya da elektronik olarak yeniden yayınlaması durumunda, The Light Millennium, Inc., telif ücreti ve tüm kredilerinin verilmesini talep eder.
 4. n) Ürün bazında, ticari kuruluşlardan temin edilecek telif ücretinin %50’si, ürün sahibine, kurumumuz tarafından ödenir.
 5. o) Turkish Library & Museum web sitesinde, reklam almaz ve yayınlamaz.
 6. p) Kamu yararına yayıncılık statüsünde, vergiden muafiyetin de kazanılmasına paralel olarak; sponsorluk, “hibe programları/grants”, “funds” ve çeşitli ulusal ya da uluslararası kuruluşlardan temin edilecek bağışlar-detekler, projenin başlıca finansal kaynaklarını oluşturması hedeflenmektedir.
 7. r) Küresel olarak yaşamın her kesitinden profesyonel ve amatör olmak üzere, dileyen herkesin her kuşak ve kültürden katılımına açık bir platformdur.

Katılımcılardan yıllık abonelik, üyelik ya da genel gider ücreti talep edilmez.

 1. s) Ürün gönderen katılımcılar yukarıda bahsedilen maddeleri kabul etmiş sayılırlar.

U.S. Turkish Library & Museum projesi,  Birleşmiş Milletler’e 2005’ten itibaren üye olan “The Light Millennium – NGO” bünyesinde bir girişim olup, ticari amaçlı olmayan ve vergiden muaf (501c3, NY merkezli bir Sivil Toplum Kuruluşu’dur (/STK).

Bu sitenin tüm Yayın ve Uluslararası hakları, The Light Millennium bünyesinde ve Amerikan Kamu Yararına Ticari Olmayan Kurumlar’a ilişkin kanunlar (Non-Profit Law) çerçevesindedir.

Katılımınız için teşekkür ederiz.

– Yukarıdaki YAYIN İLKELERİ, Bircan Ünver tarafından Turkish Library & Museum temasına uyarlanmıştır.

Publishing Policy in English on Lightmillennium.Org

İletişim

http://www.facebook.com/turkishlibrarymuesum

©2002 – 2018 http://www.lightmillennium.org | http://www.isikbinyili.org | http://www.turkishlibrary.us | New York – İstanbul, Nisan 2018.