1999: ÜÇÜNCÜ BİNYIL ÜZERİNE KÜRESEL BİR ENERJİ

1999: IŞIK BİNYILI’NI BÖYLE TANITMIŞTIK…

ÜÇÜNCÜ BİNYIL ÜZERİNE KÜRESEL BİR ENERJİ

Spiral Galaxy NGC 2841 Image Credit & Copyright: Vitali PelenjowSpiral Galaxy NGC 2841
Image Credit & Copyright: Vitali Pelenjow

Yeni Bir İnternet Dergi (1999)
Proje Tasarım ve Uygulama: Bircan Ünver

(Türkçe karakterler ile yeniden yayında…)

Bugünden geleceğe, gelecekten günümüze insani gelişme temelinde köprüler kurmanın adı ve bu amaç ile yola çıkmış olmanın adıdır, Işık Binyılı…

[IşıkBinyılı.Org] IŞIK BİNYILI adlı dergi(The Light Millennium), elektronik bir dergi olarak tasarlanmıştır.

Dergi her iki ayda bir, ayın üçüncü günü yayınlanacaktır. Işık Binyılı dergisi; bugüne değin insanoğlunu yaratıcılıktan alıkoyan mekanizmalara ve çözülemeyen temel sorunlara bir tepki olarak gelişmiştir.

Yirminci yüzyılın sonunda geleneksel ve nükleer silahların üretimine aralıksız devam ediliyor. İnsanoğlu doğa ile savaşımında ise yenik düştü. Bugün uzaya giden insanoğlu, deprem felaketinin insanlığa ve topluma getirdiği bedelleri öngörüp, onun getireceği felaketlerin önünü kesemedi. Niçin?

21. yüzyıla girerken dahi savaşlar, toplu ölümler, doğal felaketler, öldürücü salgın hastalıkların ardı arkası kesilmiyor. İnsanlık henüz ne doğal felaketleri yendi ne de savaşları bitirdi…

Bu dergi, bitmeyen savaşlara ve bu savaşlara kurban edilen insanlığa, aynı zamanda bu karar mekanizmalarını işleten sistemlere bir tepkidir… “Her türlü savaşa ve savaşlarda insanların öldürülmesine karşıyım” demek, hiçbir şey ifade etmiyor ve ne yazık ki hiçbir şeyi değiştirmiyor. Ya depremler? Sadece insanın gücünün yetmediği bir kader olarak mı algılamalıyız?

Sonuçta onbinlerce insan bir depremde yıkım altında can verdi. İkiyüzbin insan; bebek, kadın, erkek, ihtiyar bir gecede evsiz kaldı. Türk insanı ve tüm ülke büyük bir sarsıntı içinde. Benzer olayların önünün tümden kesilmesi, ne yazık ki daha çok zaman alacağa benziyor.

İnsanlık ne zaman tüm enerji ve birikimini, gerek insanoğlundan gerekse doğadan gelecek felaketlerin önlenmesinde yoğunlaştıracak? Ne zaman depremler, şu baskınları, savaş yıkımları tarih öncesi değerlere dönüşecek? Bu soruların yanıtını aramanın veöyle bir zaman diliminde yaşamak istemenin adı, IŞIK BİNYILI. Elbette bir insan yaşamı süresince, çağlardır süregelen, tüm insanlığı olumsuz etkileyen, gelişimine sürekli sekte vuran, temel sorun ve felaketlerin bir anda çözüleceğini beklemek, gerçekçi bir yaklaşım değil.

Ancak, bu sorunların aşılmış olduğunu düşlemenin ve düşünmenin de bir sınırı yok. IŞIK BİNYILI sanal dergisi böyle bir ihtiyaçtan doğdu. Düşsel boyutta insanoğlunun üçüncü binyılda gerek yaşam ve gerekse doğa ile tüm temel sorunlarını çözmüş olabileceği öngörüsü, aynı zamanda derginin bu amaç için oluşturmak istediği küresel bir enerjidir.

Geleceğin bu olumsuzluklardan arınmasını düşlemek istemez misiniz? Yarını öngörerek, olumlu bir enerji yüklemeye ve yönlendirmeye, yapıcı düşünceler, olumlu imajlar üreterek bir katkıda bulunmaya davet ediyorum hepinizi. İdealimiz, ilkel ihtiyaçlarımızın kökten çözüldüğü ve üretmek-yaratmak-geliştirmek üzerine, herşeyin dengelendiği bir evrende yaşamanın ürünlerini vermek…

Amaç, bu anlamda küresel pozitif bir enerji oluşturarak, geleceği olumlu anlamda etkilemek ve bugünün bir tekrarı olmamasına bir katkıda bulunmaktır.

Öz olarak bugünden geleceğe, gelecekten günümüze köprüler kurmak…

_ . _

©1999-2023, The Light Millennium, Bircan Ünver, New York, July 1999 – www.lightmillennium.org | IşıkBinyılı.Org – www.isikbinyili.org.

 

You may also like...