YAYIN İLKELERİ

YAYIN İLKELERİ

[IşıkBinyılı.Org] Aşağıdaki Yayın İlkelerimiz, IşıkBinyılı.Org ile birlikte, aynı zamanda, Lightmillennium.Org (orijinal site: İngilizce), LMGlobal.Org (Ingilizce) ve TurkishLibrary.Us (Türkçe ve İngilizce) sitelerimiz icin de aynen geçerli ve uygulanmaktadır.

IşıkBinyılı.Org banner - #IşıkBinyılıOrg #isikbinyili

1. Hiç bir yerde yayınlanmamış (İnternet dahil) çalışmaları yayınlamayı öncelikle amaçlar.

2.
TurkishLibrary.Us’de ilk kez yayınlanmak üzere üretilmiş yazı ya da görsel ürünler, derginin özü ve gelişimi için önemlidir.
Bu nedenle ilk düşünsel ürünlerini TurkishLibrary.Us’de yayınlanmak üzere gönderilmesi özellikle teşvik edilir.

3.
Daha öncesinde web ortamında yayınlanmamış ancak bir dergi, kitap ya da gazetede yayınlanmış basılı ürünlerin, web ortamına kazandırılması amacıyla, tüm referansları ve daha önceki yayın kurumundan gönderici tarafından izinleri alınmış olarak yayınlanır.

4. Yazı ve/veya şiirlerin, özellikle İngilizce klavye ve alfabesi göz önünde bulundurarak yazılmış olması ya da İngilizce klavyeye adapte edildikten sonra Word formatta gönderilmesi gerekmektedir. Font olarak ARIAL ya da TIMES’la yazılmış olması önerilir.

5.
Yazıların Word dokümanı ile, fotoğraf-resim-illustrasyon, ve karikatür benzeri görsel ürünlerin JPEG ya da GIF formatlı gönderilmelidir. Yukarıdaki formatlar uygulanmadan gönderilen ürünlerin yayın garantisi yoktur.

6.
Düşünsel ürünleri ile TurkishLibrary.Us‘e katkıda bulunanlara, ürünlerine paralel olarak ayrıca bir profil/biyografi sayfası da verilmektedir. Bu nedenle ilk defa ürünleri yayınlananların, biyografilerini de (kronolojik ya da cv/resume formatında olmayan) göndermeleri özellikle rica edilir.

7.
TurkishLibrary.Us, savaş ya da nükleer silah üretimini destekleyici, pornografik ve her türlü ayırımcı içerikteki ürünleri yayınlamayı reddeder ve siyasal propoganda amaçlı metinleri yayınlamaz.

8. Yukarıdaki maddenin dışında, içerik olarak hiç bir sansür uygulanmaz.

9. Gönderilen materyaller iade edilmez.

10. Gönderilen materyallerin içeriğinden, bilgi ya da referanslarından gönderi-ürün sahibi sorumludur.

11.  Yayınlanan ürünler için telif ücreti ödenmez, yayın için de bir ücret talep edilmez.

12. Yayınlanan ürünlerin, üniversite, vakıf-dernek —ticari amaçlı olmayan kurumlar-– dışında, eğer ticari bir yayın organı tarafından basılı ya da elektronik olarak yeniden yayınlaması durumunda, The Light Millennium, Inc., telif ücreti ve tüm kredilerinin verilmesini talep eder.

13.  Ürün bazında, ticari kuruluşlardan temin edilecek telif ücretinin %50’si, ürün sahibine, kurumumuz tarafından ödenir.

14. Turkish Library & Museum web sitesinde, reklam almaz ve yayınlamaz.

15. Kamu yararına yayıncılık statüsünde, vergiden muafiyetin de kazanılmasına paralel olarak; sponsorluk, “hibe programları/grants”, “funds” ve çeşitli ulusal ya da uluslararası kuruluşlardan temin edilecek bağışlar-detekler, projenin başlıca finansal kaynaklarını oluşturması hedeflenmektedir.

16. Küresel olarak yaşamın her kesitinden profesyonel ve amatör olmak üzere, dileyen herkesin her kuşak ve kültürden katılımına açık bir platformdur.
Katılımcılardan yıllık abonelik, üyelik ya da genel gider ücreti talep edilmez.

17. Ürün gönderen katılımcılar yukarıda bahsedilen maddeleri kabul etmiş sayılırlar.

Bu sitenin tüm Türkiye kapsamında Yayın Hakları, IşıkBinyılı.Org’a ve Uluslararası hakları ise “The Light Millennium Global’a (LMGlobal.Org) aittir ve Amerikan Kamu Yararına Ticari Olmayan Kurumlar’a ilişkin kanunlar (Non-Profit Law) çerçevesinde ve vergiden muaf bir kuruluştur (2001, New York).

Katılımınız için teşekkür ederiz.

– Yukarıdaki YAYIN İLKELERİ, Bircan Ünver tarafından, “The Light Millennium Global” den IşıkBinyılı.Org’a uyarlanmıştır.

©2002–2023 www.isikbinyili.org | http://www.lightmillennium.org | www.lmglobal.org | www.turkishlibrary.us | New York – İstanbul, Eylül 2023.