DOĞAL FELAKETLERDE SU, GIDA ve ENERJİNIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE…

DOĞAL FELAKETLERDE SU, GIDA ve ENERJİNIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE…

Bu panel, IşıkBinyılı.Org ve Akademi Vakfı işbirliğiyle ve Akademi Vakfı’nın ev sahipliğinde fiziki ortamda, İstanbul’da 11 Mart 2023 tarihinde sunulmuştur. 

Prof. Semih H. Eryildiz’ ın panel üzerine notları

[IşıkBinyılı.Org] 11 Mart 2023 günü, Büyükada Mehmetçik Sok.1 numara ADAKADEMİ Vakfı’nda ‘Depreme dirençli eko planlama ve uygulama sistemi’ görüşüldü.
Uzun ve yoğun hazırlıklardan sonra gerçekleşen bu çalışma günün koşullarında çok nitelikli yoğun ilgiyle gerçekleşti. Hava koşulu zorlukları (lodos) toplantı ve katılımı engellemedi.

Doğal Felaketlerde #Su, #Gıda, #Enerji, #SürdürülebilirKalkınma üzerine #panel, #IşıkBinyılı.Org, #isikbinyili, #AkadamiVakfı, İstanbul. 11 Mart 2023 tarihinde işbirligğiyle sunulmuştur.

Doğal Felaketlerde #Su, #Gıda, #Enerji, #SürdürülebilirKalkınma üzerine #panel, #IşıkBinyılı.Org, #isikbinyili, #AkadamiVakfı

Yurt dışı ve içinden sivil toplum lideri, akademisyen ve uygulamacılar katıldı.

İçerik yüklü bir ortaklık, çalışma ve sunumların daha etkin olmasını sağladı.

• Işık Binyılı Derneği Yöneticisi ve Birleşmiş Milletler Su konferansı katılımcısı Bircan Ünver ve ekibi kararlılık ve çalışkanlıklarıyla etkinliğe güç kattı.

• Nisan ayında web ortamlarında iki dilli sunum yapılması için hazırlık yapıldı.

• Cumhuriyetin yüzüncü yılı çalışmalarında da iş birliğinin sürmesi kararlaştırıldı.

Elektronik yayın ortamında; ‘Medya Faresi’nde gazeteci Müşeref Seçkin’in kaleminden çalışma ile ilgili notlar yer aldı.

Özeti aşağıya çıkarılmıştır:
“Deprem Panelinde Ortaya Çıkan İstanbul Gerçeği”:

Kahramanmaraş Depreminin ardından düzenlenen etkinliklere bir yenisi eklendi. Adakademi’de düzenlenen panelde İstanbul gerçeği bir kez daha ortaya çıktı.

Büyükada’da büyüyen bir konuşmacı, “çocukken uzağa baktığımda dağları ve ormanları görebiliyordum. Şimdi sadece betonları görüyorum” dedi.

Doğal Afetlerde Gıda ve Enerjinin Sürdürülebilirliği Üzerine ve adıyla sunulan panelde Prof. Dr. H. Semih Eryıldız ve Adakademi Vakfı Başkanı Demet Irklı Eryıldız özellikle yapılaşmada dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çektiler ve yeni yapılaşmada çevre ve su konularına dikkate edilmesi
gereken öneriler sundular.

Son değerlendirme katkıları sırasında söz alan katılımcılardan Ercan Akpolat, Büyükada’da doğup büyüdüğünü, çocukken Ada’dan İstanbul’a baktığında dağlar ve ormanları gördüğünü şimdi ise sadece betonları görülebildiğini belirtti.” (Ekte afiş, sunum ve resimler var.)

“DEPREM DİRENÇLİ EKO YAŞAM” İÇİN ÖNERİ
Sunum Özeti

Doğal olaylara; deprem, yangın, sel ve; savaş, göç, kırım gibi toplu cinayetlere karşı topluma geçici diye sunulan bugünkü konteyner ve betonları yenileme düzeninin insanları eskisinden daha mutsuz ettiğini gördük.
• Erzincan, Gölcük, Van ve benzerlerini yaşamıştık;
• Kırdan göç yirmi milyon,
• Suriye’den altı milyon insan yerleşimi gereğini getirdi?

Bunlardan ne öğrendik; Şimdi Sivas, İzmir, İstanbul geldi-geliyor;
Hangi bilgiyi, ne deneyi kazandık, biriktirdik?

Aç gözlülük, hırslar ve yalancı yarışlar adına, yeni beton mezarlıklar; insanlığı dışı konteynerler yapmayı, yakmayı sürdürecek miyiz? Diye çok düşündük, gözlem yaptık ve çalıştık.

Sonuçta denemeye değer bir karma model ürettik;
YENİ BİR DÜZEN HAZIRLAMAK, ARTIK YAŞAMSAL ÖNEMDEDİR;
DEPREM, SEL, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, ÇÖLLEŞME, YANGIN GİBİ OLAYLARI, SAVAŞLARI DA EKLEYİP, FELAKETE ÇEVİREN ‘MODERN’ İNSANDIR

Hatay Maraş gibi yaşadığımız sorunlara, ek olarak Karlıova dedikleri Bingöl- Sivas; İzmir-Girit; İstanbul ve Kıbrıs’tan başlayıp Beyrut-Kudüs-Şam’dan Ölü Denize ulaşacak olaylar dizisi kapımızdadır.

Bu olasılıklara ek olarak küresel katillerin kaşıyacağı savaş-katliam
hazırlıklarını da düşünmek zorundayız. Günümüzün sorunlarına yeni karma model önerirken daha büyük çerçeveye de bakmak zorundayız.

ÇÖZÜM İKİ AYAKLIDIR
Düşünce ve uygulamayı değiştirmeden sonuçları değiştirmenin olanaksızlığı er geç anlaşılacaktır.
Bu anlaşılmadıkça her durumda doğa bunu tekrar tekrar hatırlatacaktır.

Günümüzde yaşanan bu kuralın uygulamalarından biridir,

KÜREDE YAŞAMIN SÜRMESİ İSTENİRSE;
1- Malzeme ve yapım biçimleri değişecek;
Beton arme tek ve baskın olmaktan çıkacak.
(Sadece temelde ve insan olmayan yerlerde kullanılacak.)
o Ahşap
o Çelik
o Kerpiç
o Bambu
o Saman malzemeler
o Şişme
o Üç Boyutlu Baskı
o Tasarlanmış Konteyner çevreler eşgüdümlü- planlı olarak
KARMA- HİBRİD temelli kalıcı kullanılacak

2- Yapı ve çevresi barındırdıklarının enerji, su ve gıdasını sağlayacaktır.
A. Yapılar- komşuluk birimleri; barındırdıklarınn bütün enerjisini ve daha fazlasını, rüzgar, güneş kolektörü ve pilleri; doğal aydınlanma, havalanma, ısıtma-soğutma, kullanarak merkeze dayanmadan sağlayacaktır.
B. Yapılar çevresinde, sakinlerinin gerekli içme ve kullanım suyunu ve fazlasını, gri su sistemlerini, çatı ve çevre sularını kullanarak sağlayacaktır.
C. 3. Yerleşim; içinde yaşayanlara gereken gıdayı üretecektir.
Kompost ve insan dışkıları solucanla en kıymetli gübreye dönecek,
Çevrede besin üretimi için yapı ve çevresindeki suları kullanacak konut içi ve yakın çevresi tarımı ve kent tarımı; ve
Çocuk, yaşlı ve kadınların temel gailesi ve yaşama tutunma aracı ve
toplumsal yaşamın ana aksı olacaktır.

_ . _

Doğal Felaketlerde #Su, #Gıda, #Enerji, #SürdürülebilirKalkınma üzerine #panel, #IşıkBinyılı.Org, #isikbinyili, #AkadamiVakfı, İstanbul. 11 Mart 2023 tarihinde işbirligğiyle sunulmuştur.
KONUŞMACILAR:
• Ana Konuşmacı: Prof. Dr. SEMIH ERYILDIZ
• Açılış Konuşması: Prof. Dr. DEMET ERYILDIZPANEL:
• HASİBE AKIN, Doktora Öğrencisi
• Dr. NESLİHAN ÖZMAN
• M. TOPRAK CILIZ
• Mim. BERKE KÖSE

Moderatör:
• BİRCAN ÜNVER

Doğal Felaketlerde #Su, #Gıda, #Enerji, #SürdürülebilirKalkınma üzerine #panel, #IşıkBinyılı.Org, #isikbinyili, #AkadamiVakfı, İstanbul. 11 Mart 2023 tarihinde işbirligğiyle sunulmuştur.PROGRAM:
• Hoş Geldiniz
•  Emarlık, Ekolojik Tasarım ve Planlama’ya Giriş
• Yeni Yapım Önerisi
• Üç Habitus: Kent, İnsan ve Toprak
• Yerleşim Alanlarında Ev Sistemleri için Sürdürülebilir SU Yönetimi
• Deprem sonrasında SU Güvenliği
ve olası Çevresel Riskler
• Ev Sistemlerinde Havalandırma
• Afet Toplanma Alanları
• Soru Yanıt Bölümü
• Kapanış

Etiketler: #SU #Water #Gıda #Food #Energy #Enerji #SDGs #GlobalGoals #Adakademi #isikbinyili #IşıkBinyılı.Org

www.isikbinyili.org | www.akademivakfi.org.tr| www.lightmillennium.org

You may also like...