IŞIKBİNYILI.ORG YOLCULUĞU 1999'da BÖYLE BAŞLAMIŞTI...

Yazdır
Üst Kategori: Tüm Sayılar Kategori: Sayı: 23
Yayınlanma: Çarşamba, 15 Şubat 2012 Bircan ÜNVER, IŞIKBİNYILI.ORG tarafından yazıldı.


 IŞIK BİNYILI-The Light Millennium, interaktif bir İnternet dergidir. Derginin
 temel yaklaşımı ise, -bugün değilse bile- geleceğin bizlerin düşüncelerinde ve ellerinde
 yönlendirilebileceği varsayımından hareket etmektir.

Üçüncü binyılda, ışık hızı ile başka gezegenlere seyahatlerin günlük yaşamımıza
 gireceği öngörüsü ile derginin adı IŞIK BİNYILI/THE LİGHT MILLENNIUM'dur.

Bu dergi de sizlerin entellektüel ürünleriyle küresel pozitif bir enerji
 oluşturarak, birlikte geleceği düşsel boyutta kurgulamayı ve etkilemeyi
 amaçlamaktayız.

Geleceğe duyarlı ve hayal gücünü harekete geçirmeye eğilimli her meslekten
 ve kültürden potansiyel yazar ve sanatçıların ürünleri, derginin kaynağını
 ve biçimini oluşturacaktır.

Bir başka deyişle, düş gücümüz ve imajınasyonumuzu harekete geçirerek, 
Işık Binyılı'nda nasıl yaşamak ve varolmak istediğimizi, bize ait olan bu
 'sanal gezegen'de, ürünlerimizle gerçekleştireceğiz.

Dolayısıyla Işık Binyılı dergisi, sizlerin yazılı ve görsel katılımınızla biçimlenecek, 
gelişecek ve olgunlaşacaktır.

Dergi'nin web adresi: www.lightmillennium.org olarak alınmıştır (27 Temmuz 1999)

Dergi, 3 Ocak 2000 tarihinden itibaren her iki ayda bir elektronik olarak 
yayınlanacaktır.

Bu tanıtım sayısında, derginin içeriği ile birlikte yazar ve sanatçılarını
da sizlere tanıtmayı amaçladık.

IŞIK BİNYILI/The Light Millennium, düş ve düşüncelerde POZİTİF bir enerji
 ve bize ait bir gezegen oluşturma temel ilkesinden öte; HAYALGÜCÜNE ve 
DÜŞÜNCEYE BİR SINIR GETİRMEZ.

Bu nedenle, bizim sanal gezegen Işık Binyılı'nda, hayal gücümüzün sınırlarını
 hep birlikte bulacağız. Ya da hayalgucu sınırlarımızı ne kadar ileri götürebileceğimizi,
 ürünlerimiz aracılığıyla hep birlikte sergileyeceğiz.

IŞIK BİNYILI dergisi, bizi düşsel boyutta üçüncü bin yılda yaşamaya yönlendirecektir.

Bu sanal dergiyi, bin yıl yaşamayı düşleyen ve üçüncü binyılı merak edenlerin buluştuğu
 bir klüp olarak da tanımlayabiliriz.

 Böyle bir düşünce ilginizi çekiyorsa, o halde...


HOŞ GELDİNİZ IŞIK BİNYILINA...

IŞIK BİNYILI
YENİ BİR İNTERNET DERGİ
PROJE TASARIM VE UYGULAMA
BİRCAN ÜNVER

ÜÇÜNCÜ BİNYIL ÜZERİNE

KÜRESEL BİR ENERJİ
http://www.lightmillennium.org/intro99fol/turkce.htm


* * * * *

AMAÇ & ÖNGÖRÜ (Ağustos 1999)

IŞIK BİNYILI adlı dergi (The Light Millennium), elektronik bir dergi olarak tasarlanmıştır.


Dergi her iki ayda bir, ayın üçüncü günü yayınlanacaktır. Işık Binyılı dergisi;
bugüne değin insanoğlunu yaratıcılıktan alıkoyan mekanizmalara ve çözülemeyen
temel sorunlara bir tepki olarak gelişmiştir.

Yirminci yüzyılın sonunda geleneksel ve nükleer silahların üretimine aralıksız devam ediliyor.

İnsanoğlu doğa ile savaşımında ise yenik düştü.

Bugün uzaya giden insanoğlu, deprem felaketinin insanlığa ve topluma getirdiği bedelleri öngörüp,
onun getireceği felaketlerin önünü kesemedi. Niçin?

21nci yüzyıla girerken dahi savaşlar, toplu ölümler, doğal felaketler, öldürücü salgın hastalıkların ardı arkası kesilmiyor. İnsanlık henüz ne doğal felaketleri yendi ne de savaşları bitirdi...

Bu dergi, bitmeyen savaşlara ve bu savaşlara kurban edilen insanlığa, aynı zamanda bu karar mekanizmalarını işleten sistemlere bir tepkidir... "Her türlü savaşa ve savaşlarda insanların öldürülmesine karşıyım" demek, hiç bir şey ifade etmiyor ve ne yazık ki hiç bir şeyi değiştirmiyor.

Ya depremler? Sadece insanın gücünün yetmediği bir kader olarak mı algılamalıyız?

Sonuçta onbinlerce insan bir depremde yıkım altında can verdi. İkiyüzbin insan; bebek, kadın, erkek, ihtiyar bir gecede evsiz kaldı. Türk insanı ve tüm ülke büyük bir sarsıntı içinde. Benzer olayların önünün tümden kesilmesi, ne yazık ki daha çok zaman alacağa benziyor.

İnsanlık ne zaman tüm enerji ve birikimini, gerek insanoğlundan gerekse doğadan gelecek felaketlerin önlenmesinde yoğunlaştıracak?

Ne zaman depremler, şu baskınları, savaş yıkımları tarih öncesi değerlere dönüşecek?

Bu soruların yanıtını aramanın ve öyle bir zaman diliminde yaşamak istemenin adıdır, IŞIK BİNYILI.

Elbette bir insan yaşamı süresince, çağlardır süregelen, tüm insanlığı olumsuz etkileyen, gelişimine sürekli sekte vuran, temel sorun ve felaketlerin bir anda çözüleceğini beklemek, gerçekçi bir yaklaşım değildir.

Ancak, bu sorunların aşılmış olduğunu düşlemenin ve düşünmenin de bir sınırı yoktur.

IŞIK BİNYILI sanal dergisi böyle bir ihtiyaçtan doğdu. Düşsel boyutta insanoğlunun üçüncü binyılda gerek yaşam ve gerekse doğa ile tüm temel sorunlarını çözmüş olabileceği öngörüsü, aynı zamanda derginin bu amaç için oluşturmak istediği küresel bir enerjidir.

[Siz] Geleceğin bu olumsuzluklardan arınmasını düşlemek istemez misiniz?

Yarını öngörerek, olumlu bir enerji yüklemeye ve yönlendirmeye, yapıcı düşünceler, olumlu imajlar üreterek bir katkıda bulunmaya davet ediyorum hepinizi.

İdealimiz, ilkel ihtiyaçlarımızın kökten çözüldüğü ve üretmek-yaratmak-geliştirmek üzerine,
herşeyin dengelendiği bir evrende yaşamanın ürünlerini vermek...

Amaç, bu anlamda küresel pozitif bir enerji oluşturarak, geleceği olumlu anlamda etkilemek ve bugünün bir tekrarı olmamasına bir katkıda bulunmaktır.


Öz olarak bugünden geleceğe, gelecekten günümüze köprüler kurmaktır...

IŞIK BİNYILI

YENİ BİR İNTERNET DERGİ

ÜÇÜNCÜ BİNYIL ÜZERİNE

KÜRESEL BİR TAHMİN...

http://www.lightmillennium.org/intro99fol/tanitim.htm
© The Light Millennium, B.Ü., New York, July 1999

* * * * *


İÇERİK - Ağustos 1999

Işık Binyılı (THE LIGHT MİLLENNİUM); üçüncü binyılı düşlemek ve öngörmek düşüncesinden yola çıkılarak geliştirilmiştir.

Günlük rutini aşarak, yaşamın yalnızca yeryüzünden ibaret olmadığının farkında olmak. Zaman zaman yeryüzünün uzayda küçücük bir gezegenden ibaret olduğunu anımsamak. Diğer gezegenleri merak etmek ve günlük yaşamımızda bu ilgilere yer vermek...

Bilimsel araştırmalar ve henüz kanıtlanmayan sayısız soruları, düş gücümüzün sınırlarını geliştirmek ve açmak için birer rehber gibi değerlendirebilmek...

Henüz bugünün teknolojik olanakları ile kanıtlanamayanların -örneğin; başka gezegenlerde
de yaşam olabileceği varsayımı- yarın gerçek olabileceğini öngörmek... Sadece yaşanılan
ani değil, geleceği de düşünmek, düşlemek, kurgulamak ve bu anlamda pozitif küresel bir
enerji yaratmak...

Böyle bir enerji ve küresel bir güçle, gelecek bizim ellerimizde olacaktır.

O zaman gelecekteki yıldız savaşları düşlerinin yerini yaratıcılık, sevgi, barış, ruhun iç-dış uyumu ve bunun yaşamın her basamağında olumlanması ve üretime dönüştürülmesi; sanat ve yaratıcılığın yaşamın her boyutunda başat olması; insanoğlunun çağlar boyu taşıdığı tüm ruhsal ve yaşamsal ağırlıklardan arınması alacaktır.

Sözün özü; dergide global pozitif bir düş gücü ve enerjinin oluşturulmasıyla doğan ve böylece yarını olumlu etkilemek tutkusunu taşıyan entellektüel ürünler yayınlanacaktır.

TANITIM SAYISINDAN... http://www.lightmillennium.org/intro99fol/index2.html
© The Light Millennium - Işikbinyılı.Org, Proje ve konsept: Bircan Ünver, New York, July 1999- 2012

* * * * *

TANITIM SAYIMIZDAKİ KATILIMA ÇAĞRI, AMAÇ VE İÇERİK METNİMİZİN IŞIKBİNYILI.ORG'un 23.ncü SAYIDA YENİDEN YAYINI İÇİN AÇIKLAMA: Işikbinyılı.Org - http://www.isikbinyili.org web alan adı ise "lightmillennium.Org"da olduğu gibi 2005 yılında Bircan Ünver tarafından alınmıştır. Alan adı, "web hosting", yayın-yönetimini de o tarihten itibaren Işikbinyılı.Org'da, "Light Millennium"dan bağımsız ve Türkçe yayınları da yine kendisi tarafından yürütülmektedir. 11 Ocak 2010 tarihinde ise Türk Dernekler Kanunu çerçevesinde, IŞIKBİNYILI.ORG kısa adı ile İstanbul merkezli olarak kurumlaşmıştır. Böylece, Işikbinyılı.Org, "Lightmillennium.Org"un bir dalı iken kendi şahsi tüzel kişiliğine kavuşmuştur. Bununla birlikte, "Işikbinyılı.Org" ve "Lightmillennium.Org" kardeş kuruluşlardır.

"Tanıtım - 1999" sayımızdan buraya aktarılan bazı bölümlere ilişkin orijinal yayının linkleri, yukarıda ilişkili bölümlerde verilmiştir. Bu sayfa ve Işikbinyılı.Org üzerinde yanınında ise Türkçe karakterlere dönüştürülmüştür. Format değişikliği yeni sayıya göre uyarlanmıştır. Ayrıca, çok minüskül düzeyde yazıma müdahale yapılmıştır.
Bircan Ünver, 15 Şubat 2012, Queens, New York. http://www.isikbinyili.org - E-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Yorumlar (240)

500 karakter kaldı.

Cancel or

 • Shawnbak
  buy levitra perth https://edmedz.com viagra super active pill
 • Waynebaish
  Реклама в Pinterest самая эффективная по продажам для интернет магазинов, ebay, etsy, amazon
 • ThhavisCrara
  Donate some money 5536 9138 0823 2983 Mastercard Russia
 • CoronoVog
  wuhan hubei province china postal code She expresses clearly her well qualified opinion that saturated fats are not the problem they are reputed to be. http://www.eximworldbd.com/?human-coronavirus-infection The forum at desert harbor in peoria, arizona, where you failed to properly address toiletry issues of a patient under your care.
 • Andrewges
  Привет. Так много не честных компаний развелось выдающих займы онлайн, сколько невмоготу встречать неоплачиваемый сервис подбора займов без регистрации и списывания денег следовать подбора. Давеча наткнулся на подходящий сайте где дают круглосуточные займы. Вот хороший сервис, почему-то мало кто о них знает займы на карту онлайн
 • Shawnbak
  viagra online order india https://edmedz.com buy real viagra online
 • JamesHorma
  директолог москва екатеринбург дешевый директ екатеринбург настройка директ на поиске санкт петербург настройка директ москва санкт петербург настройка контекстной рекламы директ новосибирск
 • Webcallinate
  Adult web cam
 • maslThoft
  подвесной подшипник цена подшипник skf 6307 http://podshipnik-mo.ru/news/podshipniki-iz-keramiki-i-ikh-osobennosti/
 • grjllafsq
  вполне себе годнота _________________ Букмекерская контора партнерам
 • VladHepay
  John likes to go out, he often meets friends on the weekends or he goes to have a bite with them. In general, they can talk about everything such as work, girls, sports, etc что будет если. He often goes to the cinema; he goes there once a week. He would like to go there more often but he doesn’t have much time because of his work.
 • GeorgeHox
  buy cialis online canada paypal pfizer viagra cheap prices cialis buy france
 • GeorgeQK
  Всем привет, недавно попробовала новый интернет магазин,эмоции только положительные: огромный ассортимент товаров только надежные поставщики (НИКАКОГО КИТАЯ С ИХ ВИРУСОМ) любые покупки можно сформировать в один заказ бесплатная доставка от 2 499 каждый день новые скидки Очень быстрая доставка сыслка на магазин
 • BryanNex
  buy viagra und cialis https://edmedz.com order viagra internet
 • MichaelToise
  zofran acyclovir365.us.com retinanorxprice lisinoprilcheapestoffers
 • DavidEmife
  развод адвокат днепр адвокат геническ
 • Charlesmef
  buycialisonline.us.com retinanorxprice prednisonepricescompare.com
 • DannyReort
  Pay a visit to https://www.thepornpics.top/ : hardcore office and even more.
 • BryanNex
  cheap generic cialis australia https://edmedz.com where to buy cialis online in uk
 • GeorgeHox
  how to buy generic viagra online buy viagra from canada online cheap viagra uk no prescription
joomla 1.6 templates free

©IŞIKBİNYILI.ORG'un e-yayını; The Light Millennium bünyesinde kamu yararına ve kamu tarafından desteklenen yayıncılık ilkesiyle, 17 Temmuz 2001 tarihinde, Bircan Ünver tarafından, New York'ta kurulmuştur. Vergiden muafiyet statüsüne (501, (c) (3) ise 17 Temmuz 2001 tarihinden geçerli olmak üzere hak kazanmıştır. IŞIK BİNYILI'nın konsept ve vizyonu "Lightmillennium.Org" bünyesinde ilk kez web ortamında Ağustos 1999'da tanıtılmıştır. Aynı zamanda, 11 Ocak 2010 tarihi itibariyle de Türk Dernekler Kanunu çerçevesinde, İstanbul merkezli "Dernek" statüsünde kurumlaşmıştır.  Bu sitenin içeriği kurucularının izni olmaksızın kopyalanamaz. Sitenin tüm içeriği Türkiye'de "IŞIKBİNYILI.ORG"a, uluslararası da "The Light Millennium"a aittir. Uluslararası telif hakları kanunlarıyla korunmaktadır ve her hakkı saklıdır." Joomla platformu, Tülün Ulusoy | OdakSevgi.Biz -  tarafından kurulmuş ve geliştirilmiştir. | Kurucu Başkan ve Genel Yayın Yönetmeni: Bircan Ünver  |  http://www.isikbinyili.org ©1999 – 2018

By Joomla 1.6 templates free