LOZAN BARIŞ ANDLAŞMASI'NIN DÜNYADAKİ ETKİLERİ - 90.nci Yıldönümü Kutlaması Üst Düzey bir panel ile Columbia Üniversitesi'nde gerçekleşti...

Üst Kategori: Tüm Sayılar Kategori: Sayı: 24
Salı, 03 Aralık 2013 tarihinde oluşturuldu Son Güncelleme: Pazar, 14 Ağustos 2016 Yayınlanma: Salı, 03 Aralık 2013 Hande SUBAŞILAR tarafından yazıldı.

the-lausanne-peace-treaty-hlp
The Light Millennium
* ve Columbia Üniversitesi Türk Öğrenci Derneği’nin işbirliğiyle organize ettiği “Lozan Barış Antlaşması’nın Dünya Üzerindeki Etkisi- 90. Yıl donumu için Bir Kutlama” konulu üst düzey panel Columbia Üniversitesi, Lerner Hall Oda 555’te 14 Kasım 2013, Perşembe aksami gerçekleşti.

Lozan Barış Antlaşması'nın Dünya Üzerindeki Etkisi üzerine ve 90.nci Yıldönümü Kutlaması çerçevesinde,  Üst Düzey bir panel New York'ta Columbia Üniversitesi'nde başarıyla The Light Millennium ile Columbia Türk Öğrencileri Derneği işbirliğiyle 14 Kasım 2013 tarihinde gerçekleşmiştir.


the-panelists-n-organizers-w-board-members2
Lozan Barış Andlaşması
’nın 90. yıldönümü amacıyla organize edilen ve temasi, aynı zamanda “The Light Millennium” tarafından, 14.ncü yıldönümü kutlama programi olarak da belirtilmiş olan üst düzey panel saat 19.00’da, ŞipŞak restoran’ın sahibi Orhan Yeğen’in,  panelistler ve misafirler onuruna sağlamış olduğu açılış resepsiyonunun ardından başladı.

Üst düzey panel, Columbia Üniversitesi Türk Öğrenci Birliği Başkan Yardımcısı ve The Light Millennium’un Birleşmiş Milletler’de Gençlik Temsilcisi Erman Hakan Şener’in "Hoşgeldiniz" konuşmasıyla açıldı. Panelistlere ve konuklara katılımları için teşekkür eden Şener, Lozan Barış Andlaşması’nın Türkiye’nin dış ülkelerle ilişkilerinde yeni bir sayfa açması ve barışın sürdürülebilirliğini sağlaması açısından dünyaca kutlamaya değer olduğunu belirtti. Şener sözlerini Lozan’a gözlemci olarak katılmış olan eski Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Büyükelçisi (1923-1932) Joseph Clark Grew’dan bir alıntıyla bitirdi:   “Sonunda, görünürde bir çözüm olduğu ortaya çıktığında insan psikolojisidoğal seyrini gösterdi ve ciddiyet havası birden değişerek yerini gerçek neşeye bıraktı… Birbirlerine mon cher ami diye seslenen Venizelos ve Ismet elleri karşısındakinin omzunda okul çocukları gibi gülerken kucaklama noktasına geldikleri görüldü. İngiliz Rumbold, coşkusunu yüz kaslarının gülümsemeye benzer bir şekilde kasılmasıyla gösterirken, dünyanın en güzel yemeğini yemiş ve kendini dünya ile barış içinde hisseden Japon’nun bakışları ise gözlüklerinin arkasından hayırseverlik içinde parıldadı.”   

Erman H. Şener’in ardından The Light Millennium Kurucu Başkanı ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Bircan Ünver panelin oluşumuna ve temasina (Concept) ilham almis olduğu çıkış noktasını açıkladı. Lozan Baris Andlaşması’nın modern Türkiye’nin ve Türk Ulusu’nun doğum ilanı ve ülkenin nüfus kağıdı olduğunu belirtti. Ünver sözlerine, “Hepimiz biliyoruz ki dünyamız barış konusunda çok iyi bir yerde değil. Bir sivil toplum örgütü temsilcisi olarak Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde gelişmiş, gelişmekte ve az gelişmiş olmak üzere birçok üye ülkenin profilini ve karşı karşıya olduğu temel sorunlarını yakınen tanıma olanağına sahibiz.  Dünyanın genelde ve ülkeler bazında temel sorunlar, BM’nin tüm seviyelerinde, bazı konferanslarda, panellerde, toplantılarda ve Genel Kurul görüşmelerinde düzenli olarak tartışılmaktadır. Ancak içinde bulunduğumuz dönemde sorunlara çözüm bulmak en az bir on yıl yada bir dizi onlarca yılı aşmaktadır," dedi.  Örnek olarak ise BM Genel Kurul'u, Filistin-İsrail sorununa çözüm amaçlı bir kararnameyi 1967'de imzalamış olmasına rağmen, bu kararnamenin de 45 yıl sonra halen uygulamaya geçememiş olmasını da, Lozan'ın imzalanmasını takiben cok kısa bir sürede Cumhuriyet'in kuruluşunun da temelini olarak uygulamaya geçirilmiş olduğuna dikkati cekti.  Ayrıca, Lozan Barış Andlaşması’nın, özellikle 20. Yüzyılda, imzalanmasından kısa bir süre sonra hayata geçirilen dünyanın en dönüştürücü "barış" andlaşmalarından biri olduğunu (17 Temmuz 1923; Türkiye’nin resmi oluşumu: 29 Ekim 1923); barış ve sürdürülebilir gelişim bağlamında küresel ortaklıklar açısından da halen bugün Lozan Barış Antlaşması’nın, 2015 sonrası Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri için de ideal bir örnek oluşturduğunu vurguladı. 

Ünver’in ardından panel başkanı, BM El Salvador Daimi Temsilcisi ve Özel Siyasi ve Sömürgelerin Tasfiyesi Komitesi Başkanı Büyükelçi Carlos Enrique Garcia Gonzales,  panelistleri tek tek tanıttı ve kürsüyü “Lozan Barış Antlaşması ve Yeni Orta Doğu” konulu konuşması için, eski BM Irak Daimi Temsilcisi (Nisan 2006-Nisan 2013), Büyükelçi Dr. Hamid Al-Bayati’ye verdi. 

the-lausanne-peace-treaty-hlp

Büyükelçi Al-Bayati, Sevr Andlaşması perspektifinden Lozan Barış Andlaşması'nın tarihsel arka planına değindi ve I. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Sevr’in Osmanlı İmparatorluğu için bir ölüm fermanı olduğunu, Mustafa Kemal Atatürk’ün ise anlaşmanın hiçbir şartını kabul etmediğini belirtti. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra müttefik ülkelerin, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının temeli olan Lozan Andlaşması’nı imzalamak zorunda kaldıklarını ekledi. 

Büyükelçi aynı zamanda Lozan Barış Andlaşması'nın Türkiye ve Irak arasındaki ilişkiye etkisine de Musul sorunu üzeriden değindi. Musul’un Irak’ın kuzeyinde yer alan bir Kürt bölgesi olduğunu ve Sevr Andlaşması (10 Ağustos 1920) ile Kürtlere Irak’ın kuzey kesimi ile Türkiye arasında bir bölgede kendi devletlerini kurma sözü verildiğini belirtti. Oysa Lozan’da bu konuda hiçbir madde yer almamıştı. Musul’daki Kürt nüfusu o zaman bir sorun haline gelmiş ve Mustafa Kemal Atatürk bunun için referanduma gidilmesini önererek, Musul halkının bölgenin geleceğine karar vermesine izin vermişti. Referandum sonucu Musul Irak’ın bir parçası olmaya karar vermiş, yıllar sonra Saddam rejimi Irak’taki Kürt halkını ezmeyi denemiş ve rejimin etkisini ortadan kaldırmanın tek yolu Kürt bölgesine federalizm vermek olmuştur. Büyükelçi Al-Bayati, Türkiye’nin de kendi sınırları içinde yaşanan Kürt sorununu çözmek için harekete geçtiğini ve bazı ilerlemeler kat ettiğini de sözlerine ekledi.  

Üst Düzey Panel, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanı ve T.C. Başbakanlık Yurtdışında Yaşayan Türkler Danışma Kurulu Üyesi Ali Çınar’ın “Lozan Barış Andlaşması’nın Tarihi Önemi” konulu konuşması ile devam etti. Çınar Lozan Barış Antlaşması’nın önemine “büyük bir savaşı bitiren ve yeni bir ulusun doğmasını sağlayan bir zafer olmasının yanı sıra Batı Emperyalizmine karşı da kazanılmış bir zaferdir.  Bu andlaşma aynı zamanda döneminin tüm olumsuzluklarına karşı ve pek çoğunun gözünde I. Dünya Savaşı’nın kaybetmiş olarak görünen Türkiye’nin diplomatik bir başarısıdır” sözleriyle tarihsel perspektivi özetledi.

Çınar’ın ardından, Doğu Connecticut Eyalet Üniversitesi, Siyasi Bilimler Bölümü Profesörü Christopher Vasillopulos "Avrupalı Türkiye, Asyalı Yunanistan” başlıklı konuşmasını yapmıştır. Prof. Vasillopulos, Atatürk büyük bir lider olduğunu ve hiçbir Yunan lideri veya başbakanının bugüne kadar Yunanistan'da onun yarattığı gibi laik bir demokrasi yaratamadığını, bunun önemli bir sebebinin Rum Ortodoks Kilisesinin hükümet üzerindeki etkisinin devam ettirmesinden kaynaklandığını belirtti.  Sözlerine Türkiye'nin Avrupa'nin en laik ülkelerinden biri olduğunu ekledi.

Yunanlıları eleştirdiği için sürekli olarak suçlandığını belirterek, oysa eleştirinin Yunan felsefesinin kayağı olduğunu söyledi. Yunanlıların hala Batı Türkiye'nin kendilerine Bizans'tan miras kaldığı düşüncesini yanlış bulduğunu ve diğer taraftan bakacak olursak Büyük İskender’den kalan miras söz konusu olursa ne yapılacağını sordu. Bu durumun bir sınırının olamayacağını, ancak bir noktada dur denilmesi ve uzlaşma sağlanması gerektiğini ve barış andlaşmalarının bunu yapmak için var olduğunu belirterek, Lozan’ın da bu nitelikte bir andlaşma olduğuna vurguladı.

welcome-Lausanne-90th-Anniversary-on-Nov-14-2013

Prof. Vasillopulos, ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uzun dönemli ve 2011'de hayata veda etmiş olan Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş hakkında da iki bölgenin Kıbrıs Barış Hareketi  (20 Temmuz-14 Ağustos 1974) sonucu adanın kuzey ve güney olarak ayrılmasının dolayı doğmuş olan ve halen Birleşmiş Milletler ve uluslararası yasalar çerçevesinde iki toplumlu ulus olarak çözüme ulaştırılamamış bulunan "Kıbrıs Sorunu"na ilişkin de çarpıcı bir anekdotu anlattı ve Annan Planı referandumuna ve sonucuna değindi. Bu referendum sonucunda ise Kıbrıslı Türklerin %74 öneriyi desteklerken, neredeyse aynı oranda Kıbrıslı Rum’ bölgesinin karşı çıktığını hatırlattı. Profesör Vassilopoulos merhum Cumhurbaşkanı Denktaş'la ilgili daha başka hatıralarını anlattıktan sonra Denktaş’ın Atatürk'ten sonra en iyi ikinci dünya lideri olduğunu ifade etti. (Editör'ün notu*)

Panelistlerin ana sunumlarını takiben programın tüm katılımcılarına açık aktif tartışma bölümüne geçildi.

S- İbrahim Kurtuluş’un soru Büyükelçi Al- Bayati’ye sorusu: Sözünü ettiğiniz bölgelerde bir Kürt devleti kurulması için bir hareket olduğunu düşünüyor musunuz?

C- Kürtler her zaman kendi devletlerinin hayalini kurmuşlardır. Bu, bölgesel nedenlerden dolayı pek mümkün değildir. Irak'ın birliği için, onlara bölgesel federalizm vermek gerekmiştir. Halen Sevr Andlaşması’ndan kaynaklanarak Türkiye’de toprak hakları olduğunu düşünmektedirler. Oysa Lozan Andlaşması’nda Kürtlerle ilgili hiçbir ifade yoktur. Tarihsel bir gerçek olarak, Kurtuluş Savaşı'ndan (1918 -1922)  sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti ve o zamanki Türk Hükümeti, Sevr Andlaşması'nı tümden reddetmiş ve onun sonucu olarak Lozan Andlaşması'nı imzalamıştır.  Son zamanlarda, Irak, Suriye ve Türkiye'de bütün Kürtleri birleştirmek için bir hareket olmuştur. "Kürdistan" diye bir devlet olacağını sanmıyorum ancak zaten Irak’ta bir Kürt Federasyonu var; Suriye bu konunun üzerinde çalışıyor. Sorunları çözmek için tolerans sahibi olmak gerekir. Sonunda, hepimiz Âdem ve Havva'dan geliyoruz ve bu bizi dünyada herkes ile kardeş yapıyor.

S-Bircan Ünver: Profesör Vasillopulos, Lozan Barış Andlaşmasını takiben Türkiye ve Yunanistan arasındaki olağanüstü dönüşümü anlatabilir misiniz?

C: Atatürk yeni hükümeti kurduğu sırada örnek ve ülkenin gideceği yön olarak Doğu’yu değil Batı’yı seçti. Onun vizyonundaki Türkiye, Avrupalı bir Türkiye idi; çünkü parlamenter demokrasinin doğduğu yer Batı’ydı. Kadınlara haklarını verdi. O en çok sıradan halka inanıyordu. Eğer bir ulus inşa etmek isterseniz sadece halk üzerine inşa edebilirsiniz.

S-  Dinleyici: Bildiğim kadarıyla Lozan Andlaşması A.B.D. Kongresi tarafından kabul edilmedi.  Bu doğru mu?

C-Büyükelçi Al-Bayati: Andlaşma imzalandığı sırada A.B.D. sadece gözlemciydi.

Ali Çınar: A.B.D. Kongresi Lozan Barış Andlaşması’nın taraflarından biri değildi. Ermeni sorununda da olduğu gibi devletlerin tarihleri tarihçilerin işidir, siyasetçilerin değil. 

Yorum - Bircan Ünver: A.B.D., Türkiye’ye Lozan Andlaşması’nın imzalanması sürecinde destek vermiştir. Buna karşı, dönemin Amerikan Kongresi, andlaşmayı "onaylamamıştır" ve aynı zamanda halen resmen "tanımış" da değildir. Ancak, A.B.D ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin kurulması ve düzeni amacıyla başka bir başka andlaşma vardır (1930, Dostluk ve Ticaret Antlaşması). 

the-panelists-n-organizers5

S- Columbia Üniversitesi öğrencisi: Erdoğan hükümetinin komşu ülkelerle ilişkin politikasını nasıl görüyorsunuz?

C- Büyükelçi Al-Bayati: Ben Başbakan Erdoğan'ınpolitikasının bölgede bazı zorluklarla karşı karşıya olduğunu düşünüyorum. Hükümet karşıtı gösteriler de bazı politikalarını değiştirmesi gerektiğini fark ettirdi. Hepimiz insanız ve hiç kimse mükemmel değildir. İyi bir lider hatalarından ders almalıdır, örneğin Saddam’ın rejimi memleketindeki her şeyi tahrip etti. Ben Türkiye’nin bilgece davranarak uluslararası düzeyde çok önemli bir rol oynayabileceğini umuyorum.

Profesör Vassilopoulos: Başbakan Erdoğan'ın iktidarı döneminde, Türkiye ekonomik olarak gelişmiş ve artık Türkiye'nin hedefi 2023 yılına kadar dünyada ilk on ekonomi arasında yer almaktır. Türkiye bu dönemde  % 7 oranında büyümüştür. 

Ömer Soykan son soru hakkında şu görüşünü paylaştı:  Başbakan Erdoğan, Atatürk’ün adını ağzına almayan tek başbakandır. Bu onun gidiş yönünün en net göstergesidir. 

Ömer Aladdinoğlu son tartışma için bir yorum ilave etti: Türkiye’nin 2023 yılına kadar ilk on ekonomide yer alması imkânsızdır; bunun için her yıl % 13 oranında büyümeye ihtiyacı vardır. Ayrıca ortalama % 7 büyüme oranı Erdoğan'ın hükümeti döneminden önceki hükümetlerden çok da fazla değildir.

Bir saati aşkın ve yoğun bir ilgiye geçen açık tartışma bölümünün ardından, üst düzey panel başkanı Büyükelçi Garcia kapanış konuşmasını yaptı. Lozan Barış Andlaşması’nın bölge ve Türkiye için önemini ve etkisini vurguladı. Sözlerini, bu gezegende 7 milyar insan var ve birbirimize tolerans göstermekten başka şansımız yok, diyerek tamamladı.

Yeni Zelanda'nın Birleşmiş Milletler'e Daimi Büyükelçisi Jim McLay, Türk-Amerikan Federasyonu Danışma Kurulu Üyesi İbrahim Kurtuluş ve Yardımcı Başkanı ve Yale Üniversitesi'nde Yrd. Doçent Dr. Hakan Karalok, Baruch Şehir Koleji'nde Prof. Abdullah Tansel, Anadolu Haber Ajansı'ndan Özgür Taştanile birlikte The Light Millennium'un yönetim kurulu üyeleri ileColumbia Üniversitesi bünyesinden ve dışarıdan bir çok akademisyen, öğrenci, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Türk-Amerikan toplumu üyelerinin katılımıyla, Lozan'ın 90.nci yıldönümü kutlaması ve Dünya'daki Etkileri üzerine düzenlenen Üst Düzey Panel başarıyla gerçekleştirildi.

  - . -

Hande SUBAŞILAR, "The Light Millennium" Genel Sekreteri ve Birleşmiş Milletler'e Temsilcisi 

Ingilizce için:
The Impact of the Lausanne Peace Treaty in the World - A Celebration for the 90th Anniversary - High Level Panel - Columbia Universitesi, New York, 14 Kasım 2013 http://www.lightmillennium.org/ataturk/2013/90th-lausanne-highlights.html


(*) Editör'ün notu:
Bu programın 14 Kasım'da gerçekleştiği anımsanarak ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin de bağımsızlığını her yıl 15 Kasım'da  kutluyor olması nedeniyle, Prof. Vasıllopulos konuşmasını, Lozan Barış Andlaşması'nın 90.nci yıldönümünün kutlanması çerçevesinde; 40 yıla yaklaşan bir süredir çözümü ertelenmekte olan Kuzey Kıbrıs konusunda, ilk Cumhurbaşkanı olan Rauf Denktaş'a da bir ithaf niteliği ve kapsamında yaptı.

 

the-high-level-panel-and-guests2-IMG 5657

Foto Albüm: 
http://www.lightmillennium.org/gallery/index.php/THE-IMPACT-OF-THE-LAUSANNE-PEACE-TREATY-IN-THE-WORLD---High-Level-Panel---Columbia-University-NY-Nov-14-2013

http://www.lightmillennium.org/gallery/index.php/Slides-THE-IMPACT-OF-THE-LAUSANNE-PEACE-TREATY-IN-THE-WORLD---A-Celebration-for-the-90th-Anniversary

http://www.lightmillennium.org/gallery/index.php/A-Celebration-for-the-90th-Anniversary-of-the-Lausanne-Peace-Treaty---NYC-Nov-14-2013

Fotoğraflar: 
Ali Sarikaya, Sarıkaya, New York Atatürk Arts Complex Project

lausanne-peace-t-save-the-date-for-nov14-13

http://www.isikbinyili.org 

Yorumlar (0)

500 karakter kaldı.

Cancel or