BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - ULUSLARARASI AİLE GÜNÜ'NDEN İZLENİMLER...

Üst Kategori: Tüm Sayılar
Yayınlanma: Pazar, 14 Temmuz 2013

Birleşmiş Milletler'in (BM) Uluslararası Aileler Günü çerçevesinde (International Day of Families) 15 Mayıs 2013 tarihinde ve BM Kamu Bilgi Birimi Bölümü tarafından kurumun genel merkezinde sivil toplum kuruluşlarına sunulan panelde, genç ve yaşlı kuşakların biraya gelip sosyal bütünleşmenin sağlanmasının ihtiyacı ve önemi üzerinde duruldu.

amb-garcia-donna-butts-gail-taylor-elisabeth-niland

Birleşmiş Milletler her yıl 15 Mayıs gününü "Uluslararası aileler günü" olarak kabul etti. BM-Genel Kurul'un A/RES/47/237 kararnamesiyle ilk olarak 1993'de kutlanmıştır. Bu yıl da 16 mayıs günü bu konuda BM-Kamu Bilgi Birimi/Sivil Toplumla İlişkiler Bolümü (UN-DPI-NGO) haftalık bir panel düzenledi. Bu panelde, kuşaklar arası etkin iletişim ve dayanışmanın nasıl biraraya getirilebilecegi ve sosyal bütünlük sağlanmasi hedefleri ve bunun yararları konusu ele alınmıştır.

2013 de yapılan gözlemler, gelişmelerin 2014 de daha iyiye gidebilmesi bilgileri ve konuyla ilgili kuruluşların araştırmaları ve inceleme çalışma raporları BM-KBK/STK (UN DPI/NGO) toplantısında sunulmuştur.

Sosyal bütünleşme yaş grupları arasındaki birliktelik ve ahenk sonucu toplumların sosyal, politik ve ekonomik yapıları geliştirdiği kabul edilmiştir. Bu panel (Briefing), çeşitli kuruluşların temsilcileri ile DPI/NGO Sivil Toplum örgütleri temsilcileri arasında bilgi alışverişleri sağlamıştır.

Panelin ortak mesajı olarak, sivil toplum örgütleri temsilcilerinin toplumu bilgilendirmede aktif rol almalarını sağlanmakla kalmayıp, bulundukları ülke/yörede bu konuları bilfiil üstlenerek, üst seviyede sorunların cozulmesi ve iyilestirilmesi sürecinde küresel olarak etkin rol almak durumunda oldukları, konuşmacılar tarafından vurgulanmıştır.

BM-Kamu Bilgi Birimi adına panelin yönetmenliğini Gail Bindley-Taylor yaptı ve günün önemini açıklayarak oturumu açtı. Sivil Toplum örgütlerinin genç ve yaşlı kuşak birleştirici ve dayanışmayı sağlamada çok önemli rolleri olduğunu ve iki kuşağı bir araya getiren programların önemini anlattı.

Farklı kuşakların birarada yaptıkları aktivitelerin her bir kuşağa getirdiği yarar sadece duygusal olmayıp gerçek anlamda da somut yararları olduğunun örneklerle tesbit edildiğini anlattı ve konuyla ilgili bu tez'i doğrulayan kısa bir belgesel gösterildi. "Kuşakların Birlikteliği" belgeseli takipeden linkten izlenebilir:  www2.gü.org/ourwork/sharedspaces.aspx 

İnsan Hakları ve Gelişmesi: Ciddi bir Çoğunluk Yaratmanın Önemi ve Evrenselliği

H.E. Carlos E. Garcia Gonzalez, Büyükelçi ve El Salvador'un Birleşmiş Milletler'e Daimi Temsilcisi, konuşmasına topluma düşünmeyi öğretmeliyiz diyerek başladı. Eğitimin önemini her konuda olduğu gibi bu konuda da kuşaklararası dayanışmada da çok önemli olduğunu vurguladı. El Salvador'dan örneklerle yaşlıların torunlarının bakımlarını üzerine almakla ekonomiye olan yardımlarını kültürlerinin bir kuşaktan diğer kuşağa geçmesini ve her iki kuşak arasında ruh sağlığı bakımından da olumlu etkilerini anlattı.
amb-garcia-donna-butts-gail-taylor-elisabeth-niland

Konuşmasına, Birleşmiş Milletler'in sosyal dayanışma ve kuşaklararası birleşme konusunda yaptığı önemli çalışmalara değinerek, BM'nin "yaşlılık" konusunu, ilk kez 1982 de ele aldığını açıkladı. Bunun da sadece gelişmekte olan ülkelerin sorunu olmayıp, aynı zamanda, gelişmiş ülkelerin de üzerinde durması gereken bir konu olduğunu belirtti. Daha sonra 2002 de Madrid'de "yaşlanma" üzerine yapılmış olan uluslararası konferansın önemini de dile getirdi.

2010 da BM yaşlılara yapılan suistimal ve kötü davranışları, insan hakları ihlalleri çerçevesinde tekrar ele aldı ve çözümler araştırıldı. 15 Haziran günü, yaşlılara yapılan kötü muamelelerin onlara yapılan suistimallerin farkında olunmasını hedefleyen gün olarak ilan edildi. BM Komisyon çalışmalarında yaşlı haklarını gözeten bilgiler ele alındı.

Konuyla ilgili finansal zorluklar ülkelerin bu konuya bütçe ayırmayarak, sorunun göz ardı edilmesinin en büyük problemlerden biri olduğunu sözlerine ekledi. Bütün bu bilgilerden sonra Büyükelçi Garcia Gonzalez, "toplumlar yardımlaşma toplumu olmalı rekabet toplumu olmamalı," vurgusuyla, "rekabetin" de "yaşlılık ve insan haklarında ihlal ve suistimallere" ortamlar sunmakta olduğuna dikkati çekti. Son olarak, "insan hakları, gelismeyi icine almadan ve hedeflemeden hicbir sey ifade etmez.  Ve "insan haklarinda, gelişmeyi de tek bir konuya indirgemeliyiz. Bu konuda uluslarasi ciddi bir çoğunluk yaratmak ve ülkeler arası işbirliğinin önemi gereklidir," önermesiyle sunumunu tamamladı. 

Gençlere Yardım Yapmadan Toplumu Bütünleştiremeyiz.

Elizabeth Niland, BM - Sosyal İlişkiler Bölümü görevlisi, ikinci konuşmacı olarak, yaşlıları topluma kazandırmanın önemini vurgulayarak, bunun sonucu olarak da, ülke bazında fakirlik oranının düşmesine katkı sağlayacağını ve yaşlılara iş imkanı yaratmanın faydalarını belirterek söze başladı.

Gençlik, özürlülük, azınlık gruplar benzeri çeşitli zıt grupların gelişmesine bağlı olarak, toplumsal gelişmenin en yüksek noktaya getirilmesine katkı, etkisi ve önemi üzerinde durdu. 

Niland konuşmasında "Sosyal Bütünleşme nedir?" sorusuna" Sosyal Bütünleşme; herkesein biraraya gelmesi kimsenin toplumun dışında kalmamasıdır.' diye cevap verdi. sosyal bütünleşme toplumu birleştirir. Sosyal bütünleşmeyi etkileyen faktörler: Öncelik gençler in işsizliği diğer faktör eğitim sistemidir. Gençler in göçü de önemli bir etkendir. Gençler iş bulmak için şehir ve ülke değiştirdikleri saptanmıştır. Diğer bir problem kadınların Evin dışında çalışma zorluğu; buda çeşitli sebeplerden kaynaklanıyor. Örneğin, çocukların bakımı ve geleneksel aile yapısı, töreler gereği kadınların evden çıkamamaları. Niland "Gençlere yatırım çok önemli, onlara yatırım yapmadan toplumun bütünleşmesi imkansız olucaktır" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Genç ve Yaşlı Kuşakları Kapsayan Programlar Ailede Sosyal Bütünleşmeyi Sağlar

Donna Butts, Birleşmiş Kuşaklar'ın (Generations United, Vaşhington) genel yönetmeni, "Yaşlılar toplumda ne yapar?" sorusu ile konusmasina başladı. Takiben de "yaşlılar kültürü genç kuşağa taşırlar" şeklinde cevapladı. İkinci olarak ise "Genç ve Yaşlı kuşağın birleşmesi için ne yapılır ve topluma yararı nasıl olur?" sorusu ile devam etti. İki kuşağın birbiriyle iyi iletişim ve bağlarının kurulması, toplum kural ve kaideleri ile bütünleşmenin sağlanmasıyla, toplumsal bağ ve gelişmenin de bu nitelikteki programlarla kuvvetlendirileceğinin altını çizdi. 3. Bu konuda, Birleşmiş Kuşaklar'ın uygulamakta olduğu bazı programlarından örnekler verdi.

Verdiği örneklere ilişkin programlardan başlıklar: 1. Gençler in yaşlılara yaptığı hizmet servisi 2. Yaşlılar ın Gençlere yaptığı hizmet servisi 3. Her iki Grubun aynı programda buluşmaları ve birbirlerine müşterek hizmetleri.

Butts, genç ve yaşlı kuşakların bir araya gelmesinin bu tür programların kurumsal getirileri ve toplumun bütünleşmesinin temeli olduğundan, "Büyükanne, büyükbaba ve yetişkinler çocuklarını, torunlarını yetiştiren büyükanne ve büyükbabalar ile aileyi bir arada tutarak ülkemize, toplumumuza büyük ekonomik katkı sağlıyorlar" sözleri ile konuşmasını tamamladı.

Gençlik ve Yaşlılık Birbirinden Ayrılmaz Bir Butun konudur

Theresa Knox, New York Şehir Belediyesi, Yaşlılık Bölümü, Program Müdürü; önce kurum hakkında bilgi verdi. New York Belediye'sinin bir kuruluşu olan bu birim, genelde yaşlıları güçlendirmek, bağımsız yaşayabilmelerini sağlamak, yaşlılara değer veren ve yaşam kalitelerini gözetmek amacı ile kurulmuş. Bu görevle ilgili olarak ailelere destek, bilgi veren ve eğiten bir kurum. Konuyla ilgili programlar yaparak, genç ve yaşlı kuşağı bir araya getirip birbirlerini anlamaya çalışmalarını sağlamak, servis ve kaynaklara ilişkin bilgi desteği vermek ve bu kanalla amaçlarının, her iki kuşağın da yaşamlarını zenginleştirmek olduğunu açıkladı.

Knox konuşmasının başlığında olduğu gibi, Genç ve Yaşlı Kuşakların birbirlerinden ayrılmayan tek bir konu olduğunu New York Belediyesinin bu bölümünün bu konuda duyarlılığını göstermekle kalmayıp bu konudaki çalışmalara ve programlarla özen gösterdiklerini belirtti.

Liselerden seçilmiş istekli öğrencilere yaşlılar evinde yapılan çalışma programları, sağlık okullarından staj yapmak üzere seçilen öğrenciler, burs imkanları benzeri kurumun yaptığı çalışmalara ait örnekler verildi.

Panelin son bölümünde, Bindley-Taylor konuşmacılara teşekkür etti. Takiben panel soru ve cevaplarla devam etti.

İlk soru: Gelişmekde olan ülkelerde emeklilik Planı ve genç Kuşakda işsizlik?

İkinci Soru: Gelişmekde olan ülkelerde kadınların iş bulma ve topluma katkıları?

Soru-yanıt bölümünden sonra, konuyla ilgili dilek ve temennilerle oturum kapatıldı.

 

 mujgan-hedgesİLGİLİLERE NOT: Yaşlılık, Türkiye de üzerinde durulması gereken önemli bir konudur.  "The Light Millenium" ve  Işikbinyılı.Org  olarak bu konuyu, yerel Belediye ve ilgili kurumların dikkatine sunuyoruz. Ayrıca, bu konuda diğer ülkelerdeki çalışmalar hakkında bilgilendirme çerçevesinde, potansiyel işbirliğini önemsediğimizi de ilginize sunuyoruz. 

- Müjgan HEDGES, "The Light Millennium"un Birleşmiş Milletler STK (NGO) Temsilcisi.ÖZEL TEŞEKKÜR:
Hande SUBAŞILAR, "The Light Millennium"un Birleşmiş Milletler STK (NGO) Temsilcisi.


AÇIKLAMA:
 New York merkezli "The Light Millennium - LM", Birleşmiş Milletler'e her yıl altı üye atama kapasitesine haizdir. BM nezdinde, kuruluşun altı temsilcisi vardır. Bu altı temsilciden ikisi BM koşulları çerçevesinde, "Gençlik/Youth" kategorisinde ve 18-24 yaş arasındadır.  Her yıl Aralık ayında, LM'in BM'ye sunduğu yıllık faaliyet raporuna paralel olarak, takip eden yıl için temsilcilerimizi atıyoruz. - Editor/IŞIKBİNYILI.ORG

IŞIKBİNYILI.ORG - http://www.isikbinyili.org - 14 Temmuz 2013. 

Yorumlar (3)

500 karakter kaldı.

Cancel or

joomla 1.6 templates free

©IŞIKBİNYILI.ORG'un e-yayını; The Light Millennium bünyesinde kamu yararına ve kamu tarafından desteklenen yayıncılık ilkesiyle, 17 Temmuz 2001 tarihinde, Bircan Ünver tarafından, New York'ta kurulmuştur. Vergiden muafiyet statüsüne (501, (c) (3) ise 17 Temmuz 2001 tarihinden geçerli olmak üzere hak kazanmıştır. IŞIK BİNYILI'nın konsept ve vizyonu "Lightmillennium.Org" bünyesinde ilk kez web ortamında Ağustos 1999'da tanıtılmıştır. Aynı zamanda, 11 Ocak 2010 tarihi itibariyle de Türk Dernekler Kanunu çerçevesinde, İstanbul merkezli "Dernek" statüsünde kurumlaşmıştır.  Bu sitenin içeriği kurucularının izni olmaksızın kopyalanamaz. Sitenin tüm içeriği Türkiye'de "IŞIKBİNYILI.ORG"a, uluslararası da "The Light Millennium"a aittir. Uluslararası telif hakları kanunlarıyla korunmaktadır ve her hakkı saklıdır." Joomla platformu, Tülün Ulusoy | OdakSevgi.Biz -  tarafından kurulmuş ve geliştirilmiştir. | Kurucu Başkan ve Genel Yayın Yönetmeni: Bircan Ünver  |  http://www.isikbinyili.org ©1999 – 2018

By Joomla 1.6 templates free