AMERİKA'DAKİ TÜRK TOPLUMU VE TAKSİM GEZİ PLATFORMU'NA AÇIK MEKTUP

Üst Kategori: Tüm Sayılar
Yayınlanma: Pazar, 09 Haziran 2013

Çok değerli Amerika'daki Türk Toplumu ve Taksim Gezi Platformu Dostlarına: 

bircan-portrait-cropped

31 Mayıs'tan itibaren adeta aralıksız ve Türkiye'deymişcesine mümkün olduğu kadar kesintisiz tüm gelişmeleri bir çok Türk ve yabancı medya kaynaklarından izlemeye çalışıyorum. 

 

AMERİKA'DAKİ TÜRK TOPLUMU VE TAKSİM GEZİ PLATFORMU'NA AÇIK MEKTUP

Çok değerli Amerika'daki Türk Toplumu ve Taksim Gezi Platformu Dostlarına: 

[IŞIKBİNYILI.ORG 9 Haziran 2013, New York] 31 Mayıs'tan itibaren adeta aralıksız ve Türkiye'deymişcesine mümkün olduğu kadar kesintisiz tüm gelişmeleri bir çok Türk ve yabancı medya kaynaklarından izlemeye çalışıyorum. 

Taksim Gezi Parkı'nda; benim de İstanbul'da yaşayan, yaşamış olan ve/veya İstanbul'u ziyaret eden herkes gibi son kırk/kırkbeş yılın çeşitli yıllarına/zaman dilimlerine yayılmış bir çok anım var...

Ondan öte; gelişmenin, demokrasinin, özgürlüğün temel şartlarından biri de "çevreyi korumak ve insanlara nefes alabileceği doğal alanlar bırakmak" ve yoksa dahi yaratmaktır. Tıpkı New York sokaklarında, cadde ortalarında - aralarında; binaların lobilerinde halka açık yaratılmış yeşil, fiskiyeli ve oturma alanları gibi...

Taksim Gezi Parkı için Başbakan'ın hedeflemiş olduğu parkı yoketme ve ticari bir merkez haline getirme planı,  aynı zamanda, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in 2000 yılında aldığı "Binyılın Kalkınma Hedefleri"nin 7.ncisi olan "Çevrenin sürdürülebilirliğinin güvenceye alınması" ilkesine de aykırıdır. Oysa taa ilkokulda öğrenmiştik: Ağaçları keser ve doğayı tahrip edersek, toprak kayması/erozyonun kaçınılmaz olacağını...

Yeşil alanı daralan; tüketilmiş ve yok edilmeye doğru şekillendirlen bir İSTANBUL'un da aynı hızla aynı zamanda, büyük bir DEPREM sürecini de tetiklemesi tehditi de vardır.

Bu girişten sonra, 31 Mayıs'tan itibaren ve özellikle de "DİRENİŞ"İN sadece Park'ın Alışveriş merkezi yapılmak üzere yıkılmasına karşı olmanın yanısıra, ötesine geçmesi ve birikmiş/baskı altına alınmış tepkilerin bir patlamasına dönüşmüş olduğunu izlemekle birlikte; aşağıdaki temel konu ve sorunların gündeme gelmemesi nedeniyle; ilginize, dikkatinize ve değerlendirmenize sunuyorum: 

4+4+4'un en kısa sürede iptaline ilişkin NİÇİN hiç bir talep henüz gündeme gelemedi?

Ve Köy Enstitüleri'nin çağımızın gerek, ihtiyaçlarına göre adına ne verirsek verelim, "Kent Enstitüleri" veya "Evrensel Eğitim Enstitüleri" veya başka bir ad olabilir, ad'ı ne olursa olsun, bu içerikte Türkiye çapında yeniden bir eğitim yapılanması zaruridir. Ve bunun  yeniden kurulması/canlandırılması talebi, neden hiç bir grup ve CHP de başta olmak üzere gündeme getirilememektedir. Ve ülkemizde dengelerin yeniden kurulmasının en temel koşullarından biri de "Evrensel Eğitim Kurumları"nın Atatürk vizyonları çerçevesinde yeniden kurulması ve hızlıca hayata geçirilmesiyle mümkün olacaktır.

"Din özgürlüğü"nün, "Düşünce Özgürlüğü"ne kurban edilmemesi ve "düşüncenin" de hapsedilmemesi; aynı zamanda, KIZ ÇOCUKLARI haklarına da, LAİK ilkeler çerçevesinde sahip çıkmakla başlar. 

Zira, kız çocuklarının özgür eğitim hakkı, din kullanılarak ve beş yaşından veya ilkokuldan başlatılarak, basının kapatılmasına ilişkin resmi talepler ve ailelere yapılan resmi ve çok kanalli yaptırımların iptalinin talebi de gündeme getirilmelidir;

10-12 yaş değil, ancak en erken lise eğitimi dahil kız ve erkek çocukların "laik ve eşit ve demokratik haklar"ı; en başta aile içinde başlamak ve eğitim sistemi içinde de güvenceye alınması;

REYHANLI OLAYI'nın unutturulmaması ve gerçek sorumluluların Türk kamuoyuna mal edilmesi ve cezai yaptırımların "kundakçılara" uygulanması talebi;

VE BÜTÜN BUNLAR KADAR ÖNEMLİ VE GERÇEKTEN:

 - Bugünki Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına sahip çıkılmak ve korunmak isteniyorsa;

- "Türkiye Cumhuriyeti" isminin "İslam Cumhuriyeti"ne dönüştürülmesi engellenmek isteniyorsa; 

- Türkiye'nin hiç bir bölümünün ne "Kürdistan" ne de "Amerika'daki Ermeni Lobisi"nin tuzak ve dayatmalarına peşkeş çekilmek İSTENMİYORSA;

O halde naçizane düşüncem ve önerim, bunun tek yolu ve kanalının ise özellikle de 90.nci yıldönümünü 24 Temmuz 2013'te kutlayacağımız LOZAN BARIŞ ANDLAŞMASI'NIN AMERİKA'N SENATOSU'NDA ONAYININ TALEBİNIN; TÜRKİYE VE AMERİKA'DAN YÜKSEK BİR SES VE KARARLILIKTA VE HÜKÜMET KANALIYLA YAPILMASININ TEMİNİ;

Bu talebin TAKSİM GEZİ PLATFORMU, TÜRKİYE GENELİNDEN VE AMERİKA'DAKİ EN GENİŞ KAPSAMLI TÜRK TOPLUMU TARAFINDAN TEK SES VE HEDEF OLARAK GÜNDEME DAHİL EDİLDİĞİNDE VE BUNUN SAĞLANMASINA DA BAĞLI OLARAK, ANCAK:

1) TÜRKİYE, "Kürdistan" ve "Ermenistan" adına özellikle de ABD dış politikasının bir parçası olarak bölünme/çözülme girişimlerinden kurtarılacaktır.

2) Başta AMERİKA, TÜRKİYE ve dünyanın diğer ülkelerinde yaşayan Türkler; 90 yılı aşkın "Ermeni lobisi" karalamalarına" bir son verecektir. Zira, LOZAN, ABD Senatosu'nca onaylandığında; "Ermeni Tasarıları"da anlam ve amacını da otamatikman yitirecektir. 

Gerek Ermeni Tasarısı gerekse Lozan konusunda şahsen Başkan Obama'ya 23 Nisan 2011'de AÇIK MEKTUP yazdım, mektubu Beyaz Saray websitesinden gönderdim ve ayrıca Lightmillennium.Org sitemizden takipeden linkten yayınladım. İlgilisine sunulur: http://www.lightmillennium.org/tas/open_letter_to_president_obama.html

Ancak, maalesef ne Türk Amerikan kuruluşları ne de özellikle Amerika'daki Türk toplumundan bu içerik ve kapsamda bir destek gelmedi!

bircan-kinzer-intro5-good
Bircan Ünver, "Binyılın Kalkınma Hedefleri'nin Öncüsü: Atatürk" Uluslararası Konferansının ana konuşmacısı Stephen Kinzer'in konuşmasının öncesi tanıtımı esnasında.  Stevens Institute of Technology, Hoboken, New Jersey, 19 Nisan 2013.

TAKSİM GEZİ PLATFORMU ve Amerika'da yerlesmiş Türk toplumunda; Türkiye'nin özellikle "Atatürk İlkeleri ve Vizyo"nunun alt-üst edilmesine ve ülkenin "laik" kök salmış, iz ve değerlerinin silinmesine; ülke insanının "başkaldırısı"na döşen ve nitelenen bu DİRENİŞ'in; ortak DAYANIŞMA'nın TEMEL HEDEFLERİNDEN BİRİ DE, yukarıdaki yazdığım nedenlerle; ARTIK LOZAN ANDLAŞMASI'NI AMERİKAN SENATOSU'NUN KABUL ETTİRİLMESİNDEN VE TÜRK HÜKÜMETİ'NİN DE BUNU RESMEN TALEP ETMESİ VE ONAYLATMASINDAN  GEÇMEKTEDİR.

Bu sağlanamadığı sürece; başbakan ve hükümet kim olursa olsun, bu TEMEL TEHDİTLER, başka maskeler, strateji ve politikalarla dayatılmaya ve tepemizde asılı veya enzemize dayatılmış "Demoklesin kılıcı" olmaya devam edecektir. 

Ve eğer gerçekten Türkiye'nin "Laik" yapısına ve Atatürk'ün Türkiye'nin sürdürebilir gelişebilirliğine hedef gösterdiği "Altı Ok"a yeniden sahip çıkmak istiyorsak; LOZAN'ın Amerika tarafından tanınmasıyla ancak bunun güvenceye alınabileceği gerçeği şu yüzüne vurmuştur. Ve laik Türkiye Cumhuriyeti'ni insan hakları, kız-kadın-erkek arasındaki eşitlikler, özgürlükler ve demokrasi'de "geriletmeye" değil, gelişmesine de, özellikle de ortadoğu ve müslüman ülkelere model gösterilmek isteniyorsa; naçizane düşüncem, bunun tek youlu ve kanalı da yine, Amerika'nın Lozan Andlaşması'nı; yani "Türkiye Cumhuriyeti"nin resmi kuruluşunu 1923 yılından itibaren tanımlanmış sınırlarıyla resmen kabul etmesinden geçer ve geçecektir.

Amerika'daki en geniş Türk toplumu ve Taksim Gezi Platformu'nun ilgi, dikkat ve değerlendirmesine sunulur.

Saygılarımla,

Bircan Ünver
9 Haziran 2013, New York

 

IŞIKBİNYILI.ORG - http://www.isikbinyili.org

Yorumlar (0)

500 karakter kaldı.

Cancel or

joomla 1.6 templates free

©IŞIKBİNYILI.ORG'un e-yayını; The Light Millennium bünyesinde kamu yararına ve kamu tarafından desteklenen yayıncılık ilkesiyle, 17 Temmuz 2001 tarihinde, Bircan Ünver tarafından, New York'ta kurulmuştur. Vergiden muafiyet statüsüne (501, (c) (3) ise 17 Temmuz 2001 tarihinden geçerli olmak üzere hak kazanmıştır. IŞIK BİNYILI'nın konsept ve vizyonu "Lightmillennium.Org" bünyesinde ilk kez web ortamında Ağustos 1999'da tanıtılmıştır. Aynı zamanda, 11 Ocak 2010 tarihi itibariyle de Türk Dernekler Kanunu çerçevesinde, İstanbul merkezli "Dernek" statüsünde kurumlaşmıştır.  Bu sitenin içeriği kurucularının izni olmaksızın kopyalanamaz. Sitenin tüm içeriği Türkiye'de "IŞIKBİNYILI.ORG"a, uluslararası da "The Light Millennium"a aittir. Uluslararası telif hakları kanunlarıyla korunmaktadır ve her hakkı saklıdır." Joomla platformu, Tülün Ulusoy | OdakSevgi.Biz -  tarafından kurulmuş ve geliştirilmiştir. | Kurucu Başkan ve Genel Yayın Yönetmeni: Bircan Ünver  |  http://www.isikbinyili.org ©1999 – 2018

By Joomla 1.6 templates free