yelinTable 'lightmil_pelin.issues' doesn't exist Işık Binyılı | Sayı No:
   

Bağlantılar:
-21.nci Sayı ITHAF konusu
-AÇIKLAMA - Şubat 2008
-ARŞIV-1(2005-2010)
-ARŞIV-2(1999-2002)
-DERNEK - TÜZÜK: IŞIK BİNYILI MULTİMEDYA KÜLTÜR, SOSYAL DESTEK VE GELİŞTİRME DERNEĞİ
-IŞIK BİNYILI HAKKINDA
-IŞIK BİNYILI: YAYINCILIK İLKELERİ
İÇİNDEKİLER

Mektup

İLETİŞİM, İTHAF, DÜŞSEL ÖZGEÇMİŞ ve ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

ISIKBINYILI.ORG

* IşıkBinyılı.Org'a Erişim Bilgileri;

*Gönderdiğiniz görsel ve yazılı eserler hakkında;

*Katılım tarihleri ve "İthaf" Konusu;

*CV değil sizi yazınsal ve edebi olarak portreleyen: Özgeçmiş

*Özel bir davet: Düşsel/Kurgu Özgeçmiş

*Önemli Açıklamalar

ISIKBINYILI.ORG'tan tüm Katılımcı ve Okurlarımıza:


* IşıkBinyılı.Org'a Erişim Bilgileri:
Bircan ÜNVER, Yapımcı ve Yönetmen bircan@isikbinyili.org

Her türlü eleştirilerinizi, yorumlarınızı ve yazılı ya da görsel eserlerinizi iletisim@isikbinyili.org adresine gönderiniz.

Gönderdiğiniz görsel ve yazılı eserler hakkında:
Yazılı eserlerinizi Word dokumani olarak ya da text formatında e-posta ile gönderiniz. Slaytlar, fotoğraflar ve basılmış dökumanları Internet aracılığı ile ya da JPEG formatında gönderebilirsiniz ya da bizimle iletişimde bulunabilirsiniz. Gönderilen resimlerin en az 300 pixel genişliğinde olmasina özen gösteriniz.

* Katılım tarihleri ve "İthaf" Konusu:
Her yeni sayı ve "İthaf" konumuz çerçevesinde yazı temini için ilişkili duyuru ve sayıda son gönderi tarihine yer verilir. Özellikle söz konusu sayının ilk genel tanıtımda yer almak için, açıklanmış olan "ithaf" konusu çerçevesinde yazıların önerilen tarih içinde gönderilmesi, karşılıklı işbirliği - dayanışma ve yayınlanan yazıların en geniş kitleye zamanında ulaşmasına da katkı sağlar.

Bununla birlikte, düşünsel ve görsel ürünlerinizi; IşikBinyılı.Org'un Amaçları ile Yayın İlkelerimiz çerçevesinde ve yayın amaçlı göndermeniz halinde bir zaman kısıtlaması yoktur. Ancak, Işikbinyılı.Org'un Amaçları ve Yayın İlkeleri dışına düşen düşünsel ve görsel ürünler yayınlanmayabilir ve IşikBinyılı.Org bu konuda bir sorumluluk taşımaz. 

Gönderilmiş bulunan tüm düşünsel/görsel ürünler; Işikbinyılı.Org'un Tüzük - Amaçları ve Yayın İlkeleri çerçevesinde olduğu sürece, yayın dönemine bağlı olarak mevcut sayı veya bir sonraki sayı içinde yayın amaçlı değerlendirilecektir. 


* CV değil sizi yazınsal ve edebi olarak portreleyen Özgeçmiş:
Eğer gönderdiklerinizin IşıkBinyılı.Org'da yayınlanmasını istiyorsanız, lütfen fotoğrafınızı ve özgeçmişinizi bize gönderiniz. Sizin hakkınızdaki bilgiler Katılımcılar bölümümüzde yayınlanacaktır. Böylece okuyucularimızla sizleri buluşturma olanağını sağlamış olacağız. Özellikle yazılarınızın anasayfadan sizin bir portreniz veya yazınızın içeriğiyle ilişkin bir görsel ürünle birlikte sunulması için de bu gereklidir.

* Özel bir davet: Düşsel/Kurgu Özgeçmiş:
Ayrıca ve dilerseniz, gerçek yaşam özgeçmişinize paralel idealize ettiğiniz ve yaşamda hedeflerinizin gerçekleşmiş olduğunu düşsel/hayal gücü boyutunda işlenen "kurgu/düşsel" geleceğe yönelik özgeçmişinizin de bize iletilmesine bağlı olarak yayınlanabilir. 


* Neden düşsel/kurgu bir özgeçmiş yazmanızı teşvik ile yayınlamayı amaçlıyoruz?


Bazen hayatın güçlükleri, ekonomik/sosyal veya geleneksel koşulların getirdiği baskılar-dayatmalar nedeniyle, amaçlarınıza ve hayallerinize özel veya mesleki yaşam veya her ikisinde de ulaşamamış olabilirsiniz/olabiliriz! Ailenizle, eşinizle, meslek yaşamında ya da sosyal hayatla kilitlenmiş sorunlar içinde olunabilir! Bu yüzden biz size kendinizi yaşam içinde nasıl idealize ediyorsanız, o şekliyle kendinizi anlatma/tanıtmak için bu öneriyi getiriyoruz.



Çünki yaşamın boyutları, düşüncelerimiz ve düşlerimizin sınırlarındadır. Ve asla günlük, özel yada mesleki yaşamla sınırlı değildir. Tıpkı rüyaların/hayal gücünün, günlük ve özel yaşamın boyutlarını çok aşması gibi..

Örneğin: İnsanlığın Ay'a ayak basması, uzayın boşluğunda, Uzay İstasyonu kurması ve şimdilerde Mars'a "insan"lı uzay yolculukların ön hazırlıklarının temeli de, "insan"ın hayal gücünün yaşama kazandırılması için hayalgücüyle, keşif güdüsü, bilimsel araştırmalar ve teknolojinin bir bileşkesi değil midir? 

Bizi çevreleyen koşullarda günümüz toplumundaki yaşadığımız hayattan mutlu olmayabiliriz.

Bu nedenle, belki de kendinizi tanımanız ve yazmanız için sizden biraz "kendiniz icin" zaman ayırmanızı ve günlük sorunlarla boğusmak zorunda olmadığınız bir gelecekte, başka yer ve konumlarda kendinizi hayal etmenizi ve istediğiniz kişiyi olmayı, istediğiniz şeyleri yapmanızı ve istediğiniz yerde istediğiniz şekilde yazarak da olsa yaşamaya ve paylaşmaya davet ediyoruz. Ki "yazılara geçirilmiş" düşsel ve kurgu portreler, yaşamın kendi sürecinden daha uzun ve kalıcı olabilir! Ve geriye çocuk ve torunlarınıza hiç bir mülk ve miras bırakamazsanız da, en azından bu nitelikte "düşsel/kurgu özgeçmiş bırakmaya değmez mi?



Böylece, yalnızca, günümüzde değil gelecekte yaşadığınızı hayal edin. Oldukça eğlenceli ve ilginç olabilir. Ve bugüne değin bu türde bir yazı denemesine hiç girmemişseniz, kendi adınıza bir ilke adım atıp ilk denemeye başlamanız, kendinizi daha iyi tanımanız açısından yeni bir sürecin başlangıcı dahi olabilir!

Bu öneriye bir başka açıdan baktığımızda ise yaşamdan çekip gitmiş olan bir insanın dahi, geride kalanların belleğinde ve anılarında onlarca yıl varlığını devam ettirmesi-yaşaması gibi.. Fiziksel ve günlük zaman boyutu ancak düşünce, düş ve hayal gücünün geliştirilmesiyle aşılabilmesı ancak mümkündür...

Ve biz de bu amaçla, en azından kendi yaşamlarımızda, kendi yaşamımıza dair idealize ettiğimiz/düşlediğimiz bir hayat nedir sorusunu kendimize sorarak, o yaşamı düşsel ve düşünsel boyutta kurgulayıp yazılmasını sağlayarak, başkalarının bizden bekledikleri "ben" değil, "kendim olmak" istediğini, koşullar ne olursa olsun, kendi adımıza düşünsel boyutta öngörme ve tanımlamak ve paylaşmak ve belki başkalarına da ilham vermek için özgür irade ve hayalgucunuze bağlı değerlendirebileceğiniz bir seçenektir.

Kimbilir, birgün bu tür ilginç "kurgu özgeçmişleri" derleyerek, Işikbinyılı.Org'tan, "Düşlenen Portreler.." benzeri bir kitap dahi yayınlayabiliriz ve sizin "düşsel/kurgu özgeçmişde icinde yer alabilir!

Tabii bu tamamen sizin ilgi, istek ve bu içerikte katılımınızla mümkün olabilir! 



*ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

:


1) Daha önce yayınlanmamış yazılar/düşünsel ürünleri yayınlamak , Yayıncılık İlkelerimizin temel amaçlarındandır.



2) Düşünsel/görsel ürünleri yayınlamak amaçlı gönderenler, peşinen Yayın İlkelerini kabul etmiş adledilir.



3) Yayına girmiş yazılar, özellikle sözkonusu sayının genel tanıtımından sonra hiç bir şekilde yayından çıkarılmaz. Buna görsel ürünler, özgeçmiş, şiir, öykü, deneme, röportaj, araştırma benzeri her tür dahildir..



4) Yazılar yayına girdikten sonra, takiben gelen düzeltme/değişiklik talepleri, koşulların izin vermesine bağlı olarak ilk bir ay içinde kabul edilebilir ve yerine getirilmeye özen gösterilir. Ancak bu hiçbir şekilde garanti edilemez.

5) Yayında yada arşivde olup güncelleştirilmesi istenen yazılar veya özgeçmişler üzerinde ise hiç bir müdahale/düzeltme değişiklik yapılmaz. Buna karşın, istenirse en son güncelleştirilmiş bilgiler gönderilerek, gönderilmiş olan tarihteki mevcut veya bir sonraki sayıda, bir öncekinden bağımsız olarak yayınlanabilir.

6) Yayın İlkelerimizle uyumlu olmayan yazılar için hiçbir yayın yükümlülüğümüz yoktur.



7) Yazı ve görsel ürünler için telif ücreti ödenmez. Yayın/tanıtım icin de bir ücret talep edilmez. 

8) Yayınlarımızda reklam yayınlanmaz. 

9) Sivil toplum kuruluşu statüsüne, kamu yararına yayın yapılır.



10) Yasal statümüz çerçevesinde, vergiden muaf bağış ve sponsorluklar kabul edilir.

11) IşikBinyılı.Org; kamu yararına/ticari amaçlı olmayan multi-medya yayın, kültür ve geliştirme derneği olarak İstanbul'da Ocak 2010'da resmen kurumlaşmıştır. Işık Binyılı yayınları, İnternet'te 1999 yılından tanıtıldığından bugüne, tüm içerik-emek-yayın ve etkinlikler, gönüllü katkılar ve "lojistik" işbirlikleri ve sponsorluklar çerçevesinde gerçekleşmiştir. Hiç bir siyasi veya din'i amacı yoktur. Halen gönüllülük statüsünde bağımsız bir kuruluştur.

Hepinize ilgi, katılım, destek ve anlayışınız için sonsuz Teşekkürler!

IşıkBinyılı.Org'un katılımcıları için lütfen Katılımcılar bölümünü ziyaret ediniz.

IşıkBinyılı.Org - http://www.isikbinyili.org
E-mail: bircan@isikbinyili.org

© Eylül 2010, IşıkBinyılı

© IŞIK BÄ°NYILI e-dergisi; The Light Millennium bünyesinde kamu yararına ve kamu tarafından desteklenen yayıncılık ilkesiyle, 17 Temmuz 2001 tarihinde, Bircan Ünver tarafından, New York'ta kurulmuştur. Vergiden muafiyet #501c3
statüsüne ise 17 Temmuz 2001 tarihinden geçerli olmak üzere hak kazanmıştır. Vizyonu ise Web ortamında ilk kez Ağustos 1999'da tanıtılmıştır. Bu sitenin içeriği kurucularının izni olmaksızın kopyalanamaz ve tüm içeriği
"The Light Millennium"a (1999 - 2010) aittir. Uluslararası telif hakları kanunlarıyla korunmaktadır ve hakkı saklıdır.
Açıklama – Güncelleme:
IşikBinyılı.Org kısa adıyla, 11 Ocak 2010 tarihinde Türkiye Dernekler kanunu çerçevesinde, dernek statüsüyle İstanbul merkezli dernekleşmiştir. Türkiye kapsamında yayın hakları bu tarihten itibaren IşikBinyılı.Org'a ve
uluslararası yayın hakları ise kardeş kuruluş statüsünde olan New York Merkezli yine "The Light Millennium'a aittir.
– Bircan Ünver, Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni, 1 Ocak 2018. | The Light Millennium'un İngilizce sitesinin cizgisinde; Tasarlayan ve Geliştiren: Bali & Bali Works

Bali & Bali Works