yelinTable 'lightmil_pelin.issues' doesn't exist Işık Binyılı | Sayı No:
   

Bağlantılar:
Fatoş Şimşek'in Blogu için:

Kitap

YITIK MASUMIYET (The Road of Lost Innocence) – Somaly Mam

Fatoş ŞİMŞEK

Somaly Mam’in inceleme yazısı Yitik Masumiyet dehşetle hayret duyguları, kızgınlıkla iğrenme güdüleri arasında gidip gelirken çarçabuk okuduğum bir epik yapıt.

Yazar Somaly Mam 1970lerin başında Kamboçya ormanlarında dünyaya geldiği sıralarda ülke Amerika tarafından bombalanmaktadır. Ardından Khamer Rouje yönetiminin başa gelişini takip eden 4 yıl boyunca Pol Pot diktatörlüğündeki ülke her türlü bozulmuşluğun, zorbalığın, çalıp çırpmanın, göz kırpmadan öldürmenin, yakmanın, yıkmanın katmerlenerek arttığı bir ortam haline gelmiştir. Haksızlık, aşağılama, dışlama, açlık, mafya, ecel gelmeden ölüm kol gezerken batıl da bu kötü gidişata omuz vermektedir.. İnsanların tek düşündüğü şey kendileri olmuş, kimsenin öteki için besleyeceği iyi niyet kalmamıştır. Uğursuz olduğuna inanılan şahıslar eza cefa çekerken kimse kılını kıpırdatmamaktadır zira ölüm rastgeledir, zamanından önce gelen ölüm normaldir! Ülkede iki etnik grup yaygındır; Phnong ve Khamer. Phnonglar koyu renklidirler ve bu yüzden aşağılanırlar. Khamerler ise yönetenlerdir, renkleri açıktır ve üstündürler.

Kamboçya halkı bu tarz bir yaşam sürerken Somaly 9 yaşına kadar büyükannesiyle yaşar. Ancak büyükanne de günün birinde tıpkı ana-babasının yaptığı gibi kızı ormanda biçare bırakarak kayıplara karışır. Somaly ne ana-babasının ne de büyükannesinin akıbetini bilmemektedir ve bu terkedilis, özellikle annesinin hiç bir iz bırakmadan küçücük bir bebekken ortadan yok oluşu, derin bir yara halinde Somaly’nın canının yakmaya devam edecektir. 11 yaşına kadar ormanda kendi başına yaşayan Somaly’i kimse evine almak istemez çünkü bir Phnong’dur, rengi karadır, aşağılanıp inctilmeye, çalıştırılıp sömürülmeye layıktır.

Günün birinde büyükbabası olduğunu iddia eden kırma- müslüman bir adam gelir ve Somaly’i kendi köyüne götürür. Orada Somaly’nin köleliğe atacağı ilk adımlar büyükbabanın borcunu ödemesi için gece gündüz çalışması şeklinde ortaya çıkar. Küçük Somaly büyükbabanın bitmeyen kumar borcunu öder öder, hep öder! Büyükbaba Somaly’i bir Çinli esnafa peşkeş çekerken kumar borçlarını kızın bakireliğine ödetir. Daha sonra büyükbaba kızı evlendirir ama kocası savaştan geri dönmeyince bu kez de bir başka çakma-müslüman olan genelev mamasına satar. Artık 13 yaşındaki Somaly bu kadının genelevinde çalışacaktır ve kazancının tamamı büyükbabaya gidecektir.

Somaly kendisinden istenileni yapmayıp başkaldırdığında birbirinden kötü işkencelere maruz kalır. Kiminde zindan gibi bir odada günlerce yılanlarla kalır, kiminde vücudunun en hassas yerlerine elektrik şoku yer, kiminde iğrenç böceklerin içinde günlerce aç susuz bırakılır.

Somaly anlar ki genelevden kurtuluş yoktur. Ruhu da bedeni gibi bozulmuştur, hayatı boyunca taşıyacağı ağır yük boynuna aşılmıştır. Üstelik tek başına da değildir. Kendisi gibi çocuk yaşta geneleve getirilen kızların haddi hesabı yoktur. Kiminde 5 ya da 6 yaşında kızlar AIDSlilere şifa olsun diye gözü dönmüş mendebur Kamboçyalılara satılır. Kızların satılması her zaman evlerinden kaçırılmaları sonucu olmaz. Birçok kere analar/babalar kızlarını kendi elleriyle geneleve teslim ederler ki ya borçlarından kurtulsunlar ya da refah içinde bir hayat sürsünler. Ebeveynlerin kendi kızlarını geneleve götürüp vermesindeki çarpık ve hastalıklı düşünceye ve toplumun normu olmuş böyle bir anlayışı kabul edenlerin iflas etmiş ahlak anlayışına lanet ederek okudum kitabı.

Çirkin, kara, kuru, eğitimsiz ve fahişeliğe kurban gitmiş Somaly günün birinde Avrupalı erkeklerle tanışacaktir. Onlardan çok şey öğrenecek, her bakımdan yardım görecektir. Bunlardan biriyle evlenip gücünü ve eğitimini arttırarak ülkesinde seks köleliğine aleni savaş açacaktır.

Savaş Somaly Mam ve ona inanan bir avuç insanla birlikte vücuda getirilmiş AFESİP (Stresli Hayat Yaşayan Kadınlara Destek) adında bir kuruluş ile verilecektir. AFESİP Kamboçya’yı sarmış binlerce geneleve kendi rızasıyla değil de satılmak suretiyle düşmüş genç kızları ve çocukları o bataktan kurtaran ve barınacak yer sağlayan bir kuruluştur. Aynı zamanda AFESİP kızların ve çocukların bu iğrenç ortamlara düşmelerini de önlemekte etkin olmaya başlamıştır. AFESİP Somaly Mam’in gerçekleşen rüyasıdır.

Genç yaşından itibaren başına gelen aynı zamanda toplum tarafından yok sayılan hastalıklı seks köleliği ve seks trafiği Somaly’nin ruhunda, kafasında ve bedeninde onulmaz yaralar açmıştır. Ama yıkılıp kalmak yerine kendi durumuna düşmüş, düşecek genç ruh ve bedenlere yardım etmeyi insanlık borcu bilerek gece gündüz bitmek tükenmek bilmeyen enerji ve aşkla AFESİP’i dünya dimağlarına zerk eder.

Kitap genç, yaşlı, kadın, erkek herkes tarafından okunmalı. Bitince düşünülmeli: Toplumların kudurmuşlukları, ötekinin hayatına ve bedenine saygısızlıkları, gözü dönmüş ben-merkezlilikleri nasıl ve kimler tarafından öğretilir? Ne yapılırsa bu kötü gidişat düzeltilir? Görev kimin üzerine düşer? Bencileyin cevap “akademik eğitimden önce gerekli olan şey aile eğitimidir” diyenlerin sayısı çokmudur acaba?

Fatoş Şimşek, Raleigh – North Carolina Ağustos 2009

http://isikbinyili.org

© Ağustos 2009, IşıkBinyılı

© IŞIK BÄ°NYILI e-dergisi; The Light Millennium bünyesinde kamu yararına ve kamu tarafından desteklenen yayıncılık ilkesiyle, 17 Temmuz 2001 tarihinde, Bircan Ünver tarafından, New York'ta kurulmuştur. Vergiden muafiyet #501c3
statüsüne ise 17 Temmuz 2001 tarihinden geçerli olmak üzere hak kazanmıştır. Vizyonu ise Web ortamında ilk kez Ağustos 1999'da tanıtılmıştır. Bu sitenin içeriği kurucularının izni olmaksızın kopyalanamaz ve tüm içeriği
"The Light Millennium"a (1999 - 2010) aittir. Uluslararası telif hakları kanunlarıyla korunmaktadır ve hakkı saklıdır.
Açıklama – Güncelleme:
IşikBinyılı.Org kısa adıyla, 11 Ocak 2010 tarihinde Türkiye Dernekler kanunu çerçevesinde, dernek statüsüyle İstanbul merkezli dernekleşmiştir. Türkiye kapsamında yayın hakları bu tarihten itibaren IşikBinyılı.Org'a ve
uluslararası yayın hakları ise kardeş kuruluş statüsünde olan New York Merkezli yine "The Light Millennium'a aittir.
– Bircan Ünver, Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni, 1 Ocak 2018. | The Light Millennium'un İngilizce sitesinin cizgisinde; Tasarlayan ve Geliştiren: Bali & Bali Works

Bali & Bali Works