yelinTable 'lightmil_pelin.issues' doesn't exist Işık Binyılı | Sayı No:
   

Yazı

*İLİŞKİDE SAYDAMLIK*

Fatoş ŞİMŞEK

“Kişiler arası devinim” diye yeni baştan adlandırdığım “ilişki” mefhumu çok değişik şekil ve boyutlarda görünür. Kimi ilişkiler karşılıklı selam alıp vermekten öteye geçmez. Bazıları sadece sürdürülmek zorundadırlar. Kimileri anlamlıdır; korkuyu, özlemi, sevgiyi, endişeleri, sevinci, kederi, hasreti ve yanlışları paylaşmak içindir.

Bilişsel psikoloji ve beşeri bilimler ilgimi fazlasıyla çekse de bu konular üzerine eğitim görmedim ama yaşadığım olaylardan anafikir çıkarıp hayatımı bu dersler üzerine inşa etmekte hırslıyımdır.

Tecrübelerimden yola çıkarak bu sayının başlığına da uyacak şekilde “açıklık” konusunda yazmaya niyetlendim. Herkesin düşüncesine saygım sonsuz. Yazının içeriği bana aittir ve hiçbir bilimsel temele oturmaksızın zaman içerisinde hayat denen devasa imbikten süzebildiklerimdir.

“İlişkiler de çiçekler gibi devamlı bakıma gereksinim duyar” der varlığına deger verdiğim bir dost. İlişkilerimiz bize bahşedilmis herhangi birer olgu değil tersine çiçek misali hassasiyet gösterilmesi gereken fenomenlerdir.

Her ne kadar taraflar kendi bakışaçısı ve doğrularını taşısa da, birlikteliğin sürekliliğini ve doyuruculuğunu sağlamakta gereken şey ortak paydada birleşebilemektir.

“Kişiler arası devinim” diye yeni baştan adlandırdığım “ilişki” mefhumu çok değişik şekil ve boyutlarda görünür. Kimi ilişkiler karşılıklı selam alıp vermekten öteye geçmez. Bazıları sadece sürdürülmek zorundadırlar. Kimileri anlamlıdır; korkuyu, özlemi, sevgiyi, endişeleri, sevinci, kederi, hasreti ve yanlışları paylaşmak içindir.

Bu tür iliskiler sıradışılık yaşatır ve doyuma ulaştırır. Zaten bunlardır yaşamı kolaylaştıran, endişeleri hafifleten, varlığına borcluluk duyup gereğinde destek alıp vereceğimizden emin olduğumuz. Aslında bu çeşit ilişkiler karşılıklı güvenin, inancın, saygı ve açıklığın birer manifestosudur.

İlişki formülünün içine, doğal olarak, hayat tecrübelerimiz, huylarımız, kişilik ve karakterlerimiz katılır. Birden çok insanın içerildiği ilişki olgusuna bir de bu formül katsayıları girince, kimi zaman iniş-cıkışlar yasamak kaçınılmaz olur.

İşte bu noktada açıklık ve karşılıklı güven imdada yetişmelidir. Bu her seferinde ilişkinin masaya yatırılıp irdelenip sorgulanması anlamında düşünülmemelidir. İnişlerin yaşandığı dönemlerde taraflar birbirine nüfuz edebilmelidir. Yapılan yanlışlıkların tekarlanmaması ancak konuşarak anlaşmakla mümkündür.

Bu bağlamda her konuda anlaşmayı ummak da beyhude bir beklentiden öteye geçemez. Ancak ortak payda bulunmasında konuşmaktan daha etkili iletişim tekniği de yoktur. Konuşmak duyguların su üstüne çıkmasında temel unsurdur. “Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir” demiş Mevlana.

Esas odur ki, konuşmak duyguların açığa çıkmasına öncülük yapacaktır. Her konuda olduğu gibi, insan ilişkilerinde de görüş ayrılıkları ve uyumsuzluklar olmadan olmaz; bu ayrılıkların anlaşılması ve ilişkinin şuurla şekillendirilmesi gereklidir.

Ahenk dolu iliskiler A dan Z ye anlaşmak zorunluluğundan geçmez. Eğer her konuda anlaşmak zarureti olsaydı ilişkiler renksiz ve tatsız birer işkence yumağına dönüşürdü.

İdeolojilerimiz, zevk ve beğenilerimiz taban tabana ters düştüğü halde uyumlu ilişkiler kurmak mümkündür. Aslolan farklılıkları tanıyıp ilişkiyi sağlamlaştırmaktır. Kişiler arası devinimi sağlama almak da saydamlıktan ve konuşmaktan geçer.

Fatoş Şimşek, Raleigh Ağustos 2008

© Eylül 2008, IşıkBinyılı

© IŞIK BÄ°NYILI e-dergisi; The Light Millennium bünyesinde kamu yararına ve kamu tarafından desteklenen yayıncılık ilkesiyle, 17 Temmuz 2001 tarihinde, Bircan Ünver tarafından, New York'ta kurulmuştur. Vergiden muafiyet #501c3
statüsüne ise 17 Temmuz 2001 tarihinden geçerli olmak üzere hak kazanmıştır. Vizyonu ise Web ortamında ilk kez Ağustos 1999'da tanıtılmıştır. Bu sitenin içeriği kurucularının izni olmaksızın kopyalanamaz ve tüm içeriği
"The Light Millennium"a (1999 - 2010) aittir. Uluslararası telif hakları kanunlarıyla korunmaktadır ve hakkı saklıdır.
Açıklama – Güncelleme:
IşikBinyılı.Org kısa adıyla, 11 Ocak 2010 tarihinde Türkiye Dernekler kanunu çerçevesinde, dernek statüsüyle İstanbul merkezli dernekleşmiştir. Türkiye kapsamında yayın hakları bu tarihten itibaren IşikBinyılı.Org'a ve
uluslararası yayın hakları ise kardeş kuruluş statüsünde olan New York Merkezli yine "The Light Millennium'a aittir.
– Bircan Ünver, Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni, 1 Ocak 2018. | The Light Millennium'un İngilizce sitesinin cizgisinde; Tasarlayan ve Geliştiren: Bali & Bali Works

Bali & Bali Works