yelinTable 'lightmil_pelin.issues' doesn't exist Işık Binyılı | Sayı No:
   
Bağlantılar:
Bircan Ünver - Dün-Bugün (Özgeçmiş)
Sanatın Labirentlerinde...

Sanatın Labirentlerinde

*DÜNYA ÇOCUKLARININ HESAP SORMA YILI*

Bircan ÜNVER

Dünya Çocuk Zirvesi’ne yetmişten fazla devlet başkanı ve başbakan düzeyinde lider katıldı. Toplantıya katılan liderlerle birlikte toplam yüzellinin üzerinde devletin daha sonra zirvede alınan kararın altını imzaladıkları öğrenildi.(1991)

E-Kitap - Deneme

- Oğlum Barış ÜNVER'e...

• Geçtiğimiz Eylül’de, Mısır başkanlığında, İsveç, Kanada, Meksika ve Pakistan’dan oluşan komite, “Dünya Çocuk Zirvesi”ne katılan tüm liderlere, ortak kaleme aldıkları bir mektupla, hesap sordular.

• Zirve’de liderler, imzaladıkları deklarasyonun gerekliliklerini hemen unutmuşlar mıydı, yoksa ülkelerine döndükten sonra da, bu konularda bazı girişimlerde bulunmuşlar mıydı? Bu nedenle atılan bu önemli adımın bir sonrasını ve devamlılığının sorumluluğunu, Dünya Çocuk Günü Vakfı ve aynı komite üstlendi.

• Dünya Çocuk Zirvesi’ne yetmişten fazla devlet başkanı ve başbakan düzeyinde lider katıldı. Toplantıya katılan liderlerle birlikte toplam yüzellinin üzerinde devletin daha sonra zirvede alınan kararın altını imzaladıkları öğrenildi.

Bu yıl, Dünya Çocuk Zirvesi’nde alınan kararların özü, dünya çocuklarına daha sağlıklı, daha iyi yaşama ve eğitim olanakları oluşturmak, barış içerisinde temiz ve güzel bir dünya hazırlamak. Ne var ki sorunun boyutları çok ciddi. UNICEF’in 129 ülke baz alınarak yaptığı, 1990 yılı istatistiklerine göre;

• Her hafta çeyrek milyon çocuk, çeşitli hastalıklardan hayatını kaybediyor ve her üç çocuktan biri yetersiz besleniyor.
• Her yıl ikiyüzellibin çocuk yeterli A vitamini alamamasından, görme yeteneğini kaybediyor.
• 80 milyon çocuk çaliçtinlarak sömürülüyor.
• 30 milyon çocuk kendi başlarına sokaklara terkedilmiş durumda.
• 150 milyon çocuk sağlıksız ortamda büyüyor.
• 100 milyon civarında 6 ile 11 yaş arasındaki çocuk okula gidemiyor.
• 10 yıl içinde yaklaşık 130 milyon çocuk, beş yaşına gelmeden basit hastalklar veya açlık yüzünden yaşamını kaybedecek.
• Bu problemlerin çözülebilmesi için her yıl 20 milyar dolar gerekiyor. Gerçekte bu para fazla değil. Çünkü dünya ülkeleri “her on günde bir” bu kadar parayı silahlanmaya harcıyorlar.

Dünya çocuklarının önemli bir çoğunluğunun içinde bulunduğu koşullar, içinde bulunduğumuz çağın ve gelişmelerinin çok gerisinde.

İnsanoglu, bugün aya gidiyor, her gün bir bilinmeyen başka bir gezegenin varlığı keşfediliyor. Güneş enerjisini denizden elde etme eğitimsel sorunların çözümünde, silahları geliştirmeye ya da yıldızlara gitmeye harcadığı enerjiyi, çabayı, özeni, titizliği ve parayı ne yazık ki ortaya koymuyor.

Kısaca, insanoğlu kendi geleceğinin devamı için birinci koşulda yapması gerekeni gözardı ediyor. Sorunların boyutu çok geniş ve ciddi. Bu sorunları çözebilmek için “Dünya Çocuk Zirvesi”nde bir deklarasyon imzalandı. Zirvenin altı ülkenin çocuğundan oluşan komitesi, bu yıl nisan ayında Birleşmiş Milletler’de altıncı kez kutlanan “Dünya Çocuk Günü’nün de komitesi ni oluşturdu.

Dünya Çocuk Günü Vakfı ve UNICEF bir işbirliği çerçevesinde, Mısır, İsveç, Mali, Kanada, Meksika ve Pakistan’dan oIuşan komite tarafından ortak bir mektup kaleme alındı ve imzalandı.

Bu mektupla, Dünya Çocuk Günü Vakfi’nın sorumluluğunda, dünya Hderlerine, imzaladiklan deklarasyonla, içeriğinde dünya çocuklarının sorunlarına çözüm getirmeyi söz verdiklerinden bugüne, o konularda ülkelerine döndükten sonra, geçen bu sure içerisinde ne gibi gelişmeler kaydettiklerini soruyorlar ve onlardan bu konuda yanıt bekliyorlar.

Dünya Çocuk Günü Vakfı’nın tek kadrolu elemanı ve Başkanı olan Filiz Odabaşı Geldiay ile bu yılın projesini konuştuk.

Eylül 90’da, New York’ta gerçekleştirilen “Dünya Çocuk Zirvesi” ile “Dünya Çocuk Günü “ arasında bir bağ var mı?

Dünya Çocuk Zirvesi’ne yetmişten fazla lider katıldı. İlk defa dünya tarihinde, bu kadar lider bir çatı altında toplandı ve iki gün boyunca çocuk sorunları konuşuldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal’da katiılmıştı. Dünya Çocuk Zirvesi’nin sonunda, katılan bütün liderlerce imzalanan bir deklarasyon kabul edilerek, imzalandı. UNICEF tarafından yeni basılan bir broşürdeki açıklamaya göre, dünyadaki en geniş nüfus çocuk sayısı, ikibin yılında en yüksek noktaya ulaşacak.

Böylece önemli bir ilk adım atıldı. Bu adım, aynı zamanda deklarasyona imza atarak, bazı sözler veren liderler için de bağlayıcı bir adım. Örneğin; kendi ülkelerine döndükleri zaman, çocukların bulunduklan şartları geliştireceklerine dair sözler verildi.

Aynı zamanda “Çocuk Bildirgesi” olarak tanımlanan bir İnsan Hakları Bildirgesi gibi, UNICEFin hazırlamış oldugu bir bildirge var. Bu bildirge de, katılan birçok ülke tarafından kabul edildi. Kabul edilmesi demek -ki on yıllık bir süreç bu- kanun haline geliyor. Bunlar şu anda sürecin devam ettiği bazı gelişmeler. Söylemek istediğim, Dünya Çocuk Günü Vakfı temelden bir hareket başlattı.

İkibin yılına doğru, dünyadaki en büyük konunun “çocuk” olacağı zamanlara doğru gidiyoruz. UNICEFin bastığı her türlü konudaki kitaplarda, bu konu da yer alıyor.

1991 yılı boyunca, Dünya Çocuk Günü Vakfı olarak üstlendiğiniz projeyi açıklar mısınız?

Bu sene Dünya Çocuk Zirvesi Komitesi ilk defa Dünya Çocuk Günü Komitesi’ni de oluşturdu. Altı ülkenin çocuğu tarafından dünya liderlerine hitaben bir mektup yayımladılar.

Kısaca mektupta; “Biz Dünya Çocuk Günü Komitesi’ni oluturuyoruz. Sizler geldiğiniz ve zirveye katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ve zirve esnasında bazı sözler verdiniz. Bahsedilen deklarasyona imza attıysanız, teşekkür ederiz, atmadıysanız lütfen bunu biran önce imzalayın. Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde, bizler şu... şu... projeleri geliştirdik. Merak ediyorsanız ve bunları bize bildirmenizi istiyoruz” diyorlar.

Bu UNICEF’le işbirliğimiz ve onların önerisi çerçevesinde gerçekleştirilen bir proje. Bir kısmı politik sayılabilecek sembolik bir mektup olmakla beraber, yine de büyük bir adımı takip eden bir mektup bu.

Bu raporların ülke başkanları tarafından ciddiyetle verilmiş yanıtlar olarak, bize ulaşmasını istiyorum. Zamanında zirveye katılmış bir devlet başkanının eline, böyle bir mektup geldiği zaman, dosyaya kaldırmayacak, ciddi cevap verilmesi gerek bir mektup deyip, raporuyla birlikte bu yanıtlan almayı amaçlıyoruz.

1991 yılı içinde en büyük projemiz bu. Bu mektupların gelmesinin sonucu da, “1992 Dünya Çocuk Günü” için genel bir rapor haline getirebilmek. Amaçlarımız bu yönde. Bir yandan da bir eşik bu. Her şey ne kadar başarılı olacağımıza bağlı.

(Hürriyet - New York 12 Haziran 1991, Amerika’dan Haberler)


*BÖLÜM 3: YELPAZE - Dünya çocuklarının hesap sorma yılı*
(c)Bircan ÜNVER, Sanatın Labirentlerinde... E-Kitap. Işık Binyılı - http://isikbinyili.org © Ağustos 2008, IşıkBinyılı

© Ağustos 2008, IşıkBinyılı

© IŞIK BÄ°NYILI e-dergisi; The Light Millennium bünyesinde kamu yararına ve kamu tarafından desteklenen yayıncılık ilkesiyle, 17 Temmuz 2001 tarihinde, Bircan Ünver tarafından, New York'ta kurulmuştur. Vergiden muafiyet #501c3
statüsüne ise 17 Temmuz 2001 tarihinden geçerli olmak üzere hak kazanmıştır. Vizyonu ise Web ortamında ilk kez Ağustos 1999'da tanıtılmıştır. Bu sitenin içeriği kurucularının izni olmaksızın kopyalanamaz ve tüm içeriği
"The Light Millennium"a (1999 - 2010) aittir. Uluslararası telif hakları kanunlarıyla korunmaktadır ve hakkı saklıdır.
Açıklama – Güncelleme:
IşikBinyılı.Org kısa adıyla, 11 Ocak 2010 tarihinde Türkiye Dernekler kanunu çerçevesinde, dernek statüsüyle İstanbul merkezli dernekleşmiştir. Türkiye kapsamında yayın hakları bu tarihten itibaren IşikBinyılı.Org'a ve
uluslararası yayın hakları ise kardeş kuruluş statüsünde olan New York Merkezli yine "The Light Millennium'a aittir.
– Bircan Ünver, Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni, 1 Ocak 2018. | The Light Millennium'un İngilizce sitesinin cizgisinde; Tasarlayan ve Geliştiren: Bali & Bali Works

Bali & Bali Works